Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

CHÂN DUNG 12 THÁNH TÔNG ĐỒ
Thánh Phaolô - Saint Paul the Apostle

Thánh Tađêô - Saint Jude Thaddeus the Apostle

Thánh Simon - Saint Simon the Zealot, the Apostle

Thánh Batôlômêô - Saint Bartholomew the Apostle

Thánh Giacôbê "nhỏ" - Saint James (the Lesser) the Apostle

Thánh Matthêu - Saint Matthew the Apostle

Thánh Giacôbê "lớn" - Saint James (the Great) the Apostle

Thánh Anrê - Saint Andrew the Apostle

Thánh Phêrô - Saint Peter the Apostle

Giuđa Iscariot - Judas Iscariot the Apostle

Thánh Philipphê - Saint Philip the Apostle

Thánh Tôma - Saint Thomas the Apostle

Thánh Gioan - Saint John the Apostle
nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Vincente Nguyễn Viết Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp