Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Một Số Hình Ảnh Tháng Mân Côi của Giáo Xứ Chính Tòa Xuân Lộc 2013

https://picasaweb.google.com/110133601789798212185/THANGMANCOIKINHUCMEChinhToaXuanLoc2013
Ảnh : Nguyenthuong Media

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp