Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố suy gẫm 20 Mầu Nhiệm Mân Côi như sau:

  • Chúa Nhật: Năm Sự Mừng
  • Thứ Hai: Năm Sự Vui
  • Thứ Ba: Năm Sự Thương
  • Thứ Tư: Năm Sự Mừng
  • Thứ Năm: Năm Sự Sáng
  • Thứ Sáu: Năm Sự Thương
  • Thứ Bảy: Năm Sự Vui
NĂM SỰ VUI


1.Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Suy niệm Lời Chúa: Lu-ca 1: 26 - 33, 38

Thiên Chúa sai sứ thần Ga-bri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Ða-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghiã gì. Sứ thần liền nói : "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên con trẻ là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ða-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : "Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa thật sự mặc lấy bản tính loài người trong lòng Trinh Nữ Maria, chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi tuyên xưng Ðấng Cứu Ðộ chúng con là Chúa và là người, thì cũng được xứng đáng trở nên giống bản tính Thiên Chúa của Người. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Truyền Tin)2.Ðức Bà đi viếng bà Thánh Isave.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Suy niệm Lời Chúa: Luca 1: 39 - 45

Bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Za-cha-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn-năng hằng-hữu, Chúa đã soi sáng cho Ðức Trinh Nữ Maria mang thai Con Một Chúa đi thăm viếng bà I-sa-ve, chúng con nài xin Chúa cho chúng con khi vâng theo Thánh Thần soi sáng, có thể cùng với Ðức Trinh Nữ luôn luôn tôn vinh Chúa. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Thăm Viếng)
3.Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Suy niệm Lời Chúa: Lu-ca 2: 6 - 12

Khi hai người ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Trong vùng ấy, có nhữrng người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kià sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ : "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ða-vít, Người là Ðấng Ki-tô Ðứa Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ".

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã làm cho ánh sáng chân thật chiếu soi đêm cực thánh này, xin ban cho chúng con sau khi đã hiểu biết mầu nhiệm ánh sáng Con Chúa ở dưới đất, thì cũng được tận hưởng sự vui mừng của Người trên trời. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Giáng Sinh. Lễ Ðêm.)4.Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Suy niệm Lời Chúa: Luca 2: 25 - 32

Tại Giêrusalem, có một người tên là Si-mê-on. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Ðấng Ki-tô của Ðức Chúa. Ðược Thần Khí dun dủi, ông lên Ðền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

"Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : Ðó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài."

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu cũng như hôm nay Con Một Chúa đã được dâng lên Chúa nơi đền thờ, trong thể chất xác phàm chúng con, chúng con khẩn khoản nài xin uy linh Chúa cũng ban cho chúng con được tiến dâng lên Chúa với tâm hồn trong sạch. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu cũng như hôm nay Con Một Chúa đã được dâng lên Chúa nơi đền thờ, trong thể chất xác phàm chúng con, chúng con khẩn khoản nài xin uy linh Chúa cũng ban cho chúng con được tiến dâng lên Chúa với tâm hồn trong sạch. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Ðức Mẹ Dâng Con Vào Ðền Thánh). 


 
5.Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Suy niệm Lời Chúa: Luca 2: 41 - 50

Hằng năm, cha mẹ Ðức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vươt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. Xong lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!" Người đáp : "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.

Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã đoái thương ban cho chúng con được thấy những gương sáng lạng của Thánh Gia-Thất, xin làm cho chúng con biết bắt chước Thánh Gia-Thất thực hiện các nhân đức thuộc đời sống gia-đình và tình yêu thương, hầu được hưỡng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Thánh Gia-Thất) 


NĂM SỰ SÁNG


1.Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Gio-đan.
Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Suy niệm Lời Chúa: Mát-thêu 3: 13-17

Đức Chúa Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái. Xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Con Chúa, Chúa chúng con, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)2.Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana.
Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.

Suy niệm Lời Chúa: Gio-an 2: 1-11

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giês-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến." Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và học đổ đầy tới miện. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, c2on gai nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: "Aiai cũng thiết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ. Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Ý Nguyện:

* Xin ơn sống trung thành làm chứng nhân Tin Mừng.3.Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối.
Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Suy niệm Lời Chúa: Mát-thêu 4:17, 23-25

Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."... Thế rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh tật nguyền của dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri-a. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kể ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, đám đông lũ lượt kéo đi theo Người.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:

* Xin ơn trở về và đón nhận Tin Mừng sự sống4.Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.
Ta hãy xin cho được lắng nghe Lời Người.

Suy niệm Lời Chúa: Mát-thêu 17: 1-8

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra mật chỗ, tới ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dặng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, hay quá! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, on6g Mô-sê một cái, và ông Ê-li-a môt cái." Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con Yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươu hãy vâng ngha lời Người!" Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, trong sự biến hình vinh-quang của Con Một Chúa, Chúa đã nhờ các tổ phụ làm chứng, để làm cho mầu nhiệm đức tin được vững chắc, và Chúa đã dùng tiếng phán trong đám mây sáng chói cách kỳ diệu để nhìn nhận các nghiã tử của Chúa: xin làm cho chúng con trở nên kẻ đồng thừa tự của Vua vinh quang và được dự phần vinh quang đó với Người trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Chúa Hiển Dung)5.Đức Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể.
Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

Suy niệm Lời Chúa: Mát-thêu 26: 26-29

Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rồi Ngưới cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, tr4ao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo thật cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phầm này của cây nho, cho đến ngày ấy, Thầy được cùng anh em uống thứ rược mới trong Nước của Cha Thầy."

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại trong vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô).


NĂM SỰ THƯƠNG


1.Ðức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mồ hôi máu.
Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Suy niệm Lời Chúa: Luca 22: 39 - 46

Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. Ðến nơi, Người bảo các ông : "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ".

Rồi Người đi cách các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và qu?gối cầu nguyện rằng : "Cha ơi, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha". Bấy giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, Người liền nói với các ông : "Sao anh em lại ngủ ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ".

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn Ðấng Cứu Thế mặc lấy xác phàm và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho nhân loại bắt chước, xin thương ban cho chúng con biết noi theo bài học nhẫn nhục của Người và được thông phần sự sống lại của Người. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Chúa Giêsu vào Thành Giêrusalem). 


 
2.Ðức Chúa giesu chịu đánh đòn.
Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Suy niệm Lời Chúa: Mác-cô 15: 6 - 15

Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho họ một người tù, tùy ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Ðám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Ðáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi : "Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không ?" Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người. Nhưng các thượng tế sách động đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi : "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái ? " Họ la lên : "Ðóng đinh nó vào thập giá !" Ông Phi-la-tô lại hỏi : "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác ?" Họ càng la to : "Ðóng đinh nó vào thập giá !" Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Ðức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa tha thứ tội lỗi của dân Chúa, để nhờ lòng nhân hậu Chúa, chúng con được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, mà chúng con mắc phải vì yếu đuối. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày thứ sáu sau Chúa Nhật V Mùa Chay).


 
3.Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai.
Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.

Suy niệm Lời Chúa: Gioan 19: 1 - 8

Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Ðức Giê-su đi và đánh đòn Người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói : "Kính chào Vua dân Do-thái !", rồi vả vào mặt Người.

Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái : "Ðây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy." Vậy, Ðức Giê-su bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông Phi-la-tô nói với họ : "Ðây là người !" Khi vừa thấy Ðức Giê-su, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng : "Ðóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá !" Ông Phi-la-tô bảo họ : "Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy." Người Do-thái đáp lại : "Chúng tôi có Lề Luật ; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa."

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng thương xót Chúa, và xin muôn đời bảo vệ thánh hóa tôi tớ Chúa, vì họ mà Ðức Kitô Con Chúa đã lấy mình mà thiết lập mầu nhiệm vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen. (Lời nguyện ngày tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa, thứ Sáu tuần thánh) 


 
4.Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.
Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Suy niệm Lời Chúa: Gioan 19: 16 - 22

Họ điệu Ðức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gon-gô-tha ; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giê-su thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá ; bảng đó có ghi : "Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái. " Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Ðức Giê-su bị đóng đinh la một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng : Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp. Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Phi-la-tô : "Xin ngài đừng viết : "Vua dân Do-thái, nhưng viết : 'Tên này đã nói : Ta là Vua dân Do-thái'." Ông Phi-la-tô trả lời : "Ta viết sao, cứ để vậy."

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã dùng cuộc Khổ Nạn của Ðức Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, mà hủy diệt sự chết do tội tổ tông truyền lại cho tất cả nhân loại, xin Chúa ban cho chúng con là những kẻ mang hình ảnh con người trần tục do bản tính tự nhiên, cũng được nên giống Người mà được mang hình ảnh con người thiên quốc, nhờ ơn thánh hóa của Người. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. (Lời nguyện ngày tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa, thứ Sáu tuần thánh) 


 
5.Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.
Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

Suy niệm Lời Chúa: Gioan 19: 25 - 30

Ðứng gần thập giá Ðức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Clê-ô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh. Ðức Giê-su nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ : "Ðây là mẹ của anh. " Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Sau đó, Ðức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói : "Tôi khát ! "

Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Ðức Giê-su nói : "Thế là đă hoàn tất !" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần-Khí.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu độ loài người, chúng con nài xin Chúa cho chúng con sau khi hiểu biết mầu nhiệm Người dưới đất, thì đáng được hưởng phần thưởng cứu dộ của Người trên trời. Nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá).


NĂM SỰ MỪNG

 
1.Ðức Chúa Giêsu sống lại.
Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Suy niệm Lời Chúa: Mát-thêu 3: 13-17

Đức Chúa Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái. Xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Con Chúa, Chúa chúng con, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa) 


 
2.Ðức Chúa Giêsu lên trời.
Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Suy niệm Lời Chúa: Gio-an 2: 1-11

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giês-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến." Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và học đổ đầy tới miện. Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, c2on gai nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: "Aiai cũng thiết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ. Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Ý Nguyện:
* Xin ơn sống trung thành làm chứng nhân Tin Mừng.


 
3.Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Ta hãy xin cho được long đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa Thánh Thần.

Suy niệm Lời Chúa: Mát-thêu 4:17, 23-25

Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."... Thế rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh tật nguyền của dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri-a. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kể ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, đám đông lũ lượt kéo đi theo Người.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:

* Xin ơn trở về và đón nhận Tin Mừng sự sống


 
4.Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời.
Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ. 

Suy niệm Lời Chúa: Mát-thêu 17: 1-8

Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra mật chỗ, tới ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dặng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, hay quá! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, on6g Mô-sê một cái, và ông Ê-li-a môt cái." Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con Yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươu hãy vâng ngha lời Người!" Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, trong sự biến hình vinh-quang của Con Một Chúa, Chúa đã nhờ các tổ phụ làm chứng, để làm cho mầu nhiệm đức tin được vững chắc, và Chúa đã dùng tiếng phán trong đám mây sáng chói cách kỳ diệu để nhìn nhận các nghiã tử của Chúa: xin làm cho chúng con trở nên kẻ đồng thừa tự của Vua vinh quang và được dự phần vinh quang đó với Người trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Chúa Hiển Dung)


 
5.Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ lên trời.
Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Ðức Mẹ trên nước thiên đàng.

Suy niệm Lời Chúa: Mát-thêu 26: 26-29

Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rồi Ngưới cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, tr4ao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo thật cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phầm này của cây nho, cho đến ngày ấy, Thầy được cùng anh em uống thứ rược mới trong Nước của Cha Thầy."

Ðọc: Một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại trong vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. (Lời nguyện ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô).


nguyenthuong.ctxl@gmail.com

TỦ SÁCH CÔNG GIÁO OP.Daminh Saigon
 
Tựa sách
Tác giả, dịch giả
Tấm lòng vàng (Thánh Martinô)
Lm Giuse Nguyễn Tri Ân op
Cuộc sống tròn đầyLm Giuse Phạm Quốc Văn op
Mười lăm ngày với thánh Đaminh  Lm Giuse Nguyễn Cao Luật op
Căn bệnh trầm kha trong đời sống đức tinLm Giuse Nguyễn Trọng Viễn op
Trang tin mừng mở trên cuộc đời th Martinô  Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn op


Con đường về trời (ĐHY Fulton Sheen)Dịch giả : Lm Tôma Trần Ngọc Túy op
Sống mầu nhiệm Mân CôiLm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op
Uống Nước Nhớ Nguồn (118 Tử đạo VN)Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op
Cuộc lữ hành đức tin (Lịch sử Giáo hội)Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op
Hành trình chân lý ( Lược sử Dòng Đaminh)Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op
Lược sử Đời tu (Các cách thế hiện diện)Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op
Tài liệu năm thánh GHVN 2010Tổng hợp
Tổng hợp về Kinh Mân CôiBan Biên Tập
Đức Mẹ Lộ Đức & ngày quốc tế bệnh nhânTài liệu Tổng hợp
Tổng hợp về Thánh ĐaminhNhiều tác giả
Lịch sử Giáo Hội cuốn ILm Vinhsơn Bùi Đức Sinh op
Lịch sử Giáo Hội cuốn IILm Vinhsơn Bùi Đức Sinh op
Thần học niềm vuiLm Giuse Phan Tấn Thành op
Thần học về Đại KếtLm Giuse Phan Tấn Thành op
Bài giảng trên núiLm Giuse Phan Tấn Thành op
40 bài suy niệm mùa chayCatholic News Service USA
Tổng hợp các bài giảng tại Gx ĐaminhTừ Phục Sinh 2009 - gxdaminh.net
Suy niệm Tin Mừng              + Năm A Năm B                + Năm C
Theo Vết Chân Người (Hạnh các thánh) Theo lịch Phụng vụ hàng tháng
Sứ điệp mùa chay Đức Thánh ChaTừ năm 1996 đến nay
Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam Từ năm 1998 đến nay
Nhị Thập Tứ Hiếu (24 gương hiếu thảo)
 Lý Văn PhứcOP . Daminh SG
nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp