Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

NGƯỜI VIỆT NAM XƯA

NGƯỜI VIỆT XƯA

Cảnh sinh hoạt và hớt tóc ở chợ

Bắt cá trên sông
Lớp học của thầy Đồ


Đường Mạc Đỉnh, Saigon
Một đám tang ở Cholon

Trẻ em Bắc Kỳ
Viết câu đối tết
Phụ nữ VN đang trang điểm
Các bà đang đánh bài - Saigon
Trio de Mendiant Devant un Restaurant Annamite
pousse-pousse annamite-xe kéo
Bữa cơm
Marchands de Thé (Un milicien Annamite )

Một gánh hát rong

Lính khố đỏ


Học trò tiểu học
Cochinchine - Saïgon - Repas annamite - Femmes avec pieds sur la table en train de manger
Chanteuses et Musiciennes - Saigon Vietnam
FEMME AU MIROIR
Hanoi - un coin du marché


Cochinchine - Marché aux cochons

Thiếu nữ gánh nướcmột ông quan người An Nam (VN) với móng tay để dài

VIET NAM - Cochinchine - Saïgon - Jeune Homme - 1906
thanh niên hút thuốc lào
thiếu nữ với nón quai thao


NAM-DINH - PORTEUSE D'EAU


HANOI - Ouvriers Indigènes fabricant des cigares . 1910


Indochine Vietnam - Femme Haiphong - Tonkin, 17-03-1907

VIETNAM Doson - Porteurs en marcheNain Annamite, 1903

Xe kéoHANOI - thiếu nữ gánh nước

Thiếu nữ với yếm

Thiếu nữ hút thuốc lào
TONKIN - HANOÏ - Conducteur de Brouette


Hải Phòng 1906 - người phụ nữ hút thuốc lào


Femme Tonkinoise - 1900

TONKIN 1924 - người mẹ trẻ và con trai

                                                                                                     by lamduoanh


nguyenthuong.ctxl.photodays@picasaweb.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp