Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Cám Ơn Những Bước Chân Ra Đi, Âm Thầm Phục Vụ.

Photo : MaryBichloan - nguyenthuong media
Hai Cuộc Chia Tay - Một Trẻ, Một Già .
  Cám Ơn những bước chân âm thầm phục vụ. Cha Vicente Trần Hải Ninh chia tay Giáo Xứ Hòa Hiệp Sau hơn bốn năm phục vụ, với những nhiệt tình của vị Linh mục trẻ, Cha đã xây dựng một ngôi Thánh Đường và khuông viên Nhà Xứ thật đẹp. Cha Cố Đaminh Thành chia tay Giáo Xứ Xuân Bình sau hơn Hai mươi năm Phục Vụ, để rồi âm thầm lặng lẽ lui về nhà hưu . Ngài tiếp tục cầu nguyện cho những Ơn gọi mới, cố gắng của Cha Già Cố để lại, là một ngôi Nhà thờ thật đẹp, mới Khánh thành. Cám Ơn Những Hy Sinh Cả Đời Mục Tử Của Các Linh Mục.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Cha Gioan B. Trần Ngọc Bảo - Chánh Xứ Tiên Khởi Giáo Xứ Thái Thiện.

 Photo : MaryBichloan - nguyenthuong media
   Tương lai Giáo xứ Thái Thiện mới thánh lập đang trông chờ vào sức trẻ của Cha Gioan B. Trần Ngọc Bảo - Cha đón nhận con Dấu mới, Chủ quyền Đất mới... Nhưng với Bà cố. Mẹ trao cho Cha chuỗi Tràng Hạt như là dấu chỉ gắn kết sự Phó thác, Yêu Thương, Cố lên Cha nhé !
  

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

THÁNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC DÒNG TÊN VIỆT NAM

THÁNH LỄ DO ĐỨC CHA MICAE HOÀNG ĐỨC OANH, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM
CỬ HÀNH TẠI HỌC VIỆN THÁNH GIUSE - DÒNG TÊN VIỆT NAM


TIẾN CHỨC LINH MỤC
1. Tôma Aquinô Tạ Trung Hải, S.J.
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." (Ga 2, 5)
2. Giuse Chu Thái Hiệp, S.J.
"Này con đây, ..." (Dt 10, 9a)
3. Antôn Nguyễn Thành Nguyên, S.J.
"Tôi có là gì, cùng là nhờ ơn Thiên Chúa." (1Cr 15, 10)
TIẾN CHỨC PHÓ TẾ
1. Đaminh Vũ Duy Cường, S.J.
2. Matthia Nguyễn Kim Đoàn, S.J.
3. Giuse Bùi Quang Minh, S.J.
4. Micae Bùi Hà Ngân, S.J.
5. Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.
6. Vinh Sơn Nguyễn Đức Phương, O.carm. (Dòng Cát Minh)
Movie : Nguyenthuong - Photo : MaryBichloan

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp