Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

DÒNG MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG CƠ SỞ HỘI DÒNGCTV - Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc Đặt Viên Đá Xây Dựng Cơ Sở Dòng
Ngày Lễ suy tôn Thánh Giá hơn hai ngàn Thân nhân, Ân nhân, Tu sĩ Nam Nữ, Đại diện các hội dòng về tham dự Thánh Lễ Làm phép viên đá Xây dựng cơ sở Hội dòng . Đây cũng là ngày kỷ niệm 48 năm thành lập Dòng, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Đức Ông Vinhsơn Tổng Đại Diện, Đan Viện Phụ, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha Hiệp Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và Cầu nguyện cho cơ sở sớm hoàn thành trong Dịp Mừng Kim Khánh Hội Dòng.( Như chia sẻ mong ước của Đức Cha Đaminh )

Vincente Nguyễn Viết Thương

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp