Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

Di Dời Mộ Đức Cố Giám Mục Giuse Lê Văn Ấn -3


Di Dời Mộ Đức Cố Giám Mục Giuse Lê Văn Ấn - 2


Di Dời Mộ Đức Cố Giám Mục Giuse Lê Văn Ấn - 1


Đức Cha Thomas Bên Linh Cữu Đức Cha Cố Giuse


Di Dời Mộ Đức Cố Giám Mục Giuse Lê Văn Ấn


Giỗ Đức Cố Giám Mục Phaolo Maria - 1


Giỗ Đức Cố Giám Mục Phaolo Maria


Đêm NOEL


Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc - 1


Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc


Nhớ Về Tổ Tiên - Đất Thánh Xuân Lộc


Cảm Tạ Hồng Ân - Khánh Thành Tòa Giám Mục Xuân Lộc 2009Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Họp Tại TGM Xuân Lộc


Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


Đức Ông & Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc


Nhóm Truyền Hình Chính Tòa Xuân Lộc


Đức Cố Giám Mục Đaminh & Nhà Thờ Chính Tòa Sau Chiến Tranh 1975


Tòa Giám Mục Long Khánh ( Cũ )


Tinh Lỵ Long Khánh Năm 1970


Tỉnh Lỵ Long Khánh Năm 1968


Long Khanh Sau Chien Tranh 1975


Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp