Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

THÔNG CÁO PHONG CHỨC PHÓ TẾ và CẦU NGUYỆN CHO HỘI NGHỊ FABC

  Để chuẩn bị cho việc Phong chức Phó tế tại Giáo phận Xuân Lộc và cầu nguyện cho Hội Nghị FABC tại TGM Xuân Lộc. Đức Cha Đaminh, Giám mục giáo phận đã gửi đến quí Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân Giáo phận Xuân Lộc lá thư chung với đầy đủ nội dung như sau : 

Xuân Lộc, ngày 22 tháng 11 năm 2012 
Kính gửi : Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ,
các Chủng sinh, và anh chị em giáo hữu
Giáo phận Xuân Lộc
  Anh chị em thân mến,
Theo Giáo luật, trước khi được phong chức linh mục, các chủng sinh cần có một thời gian thích hợp để thực hành chức phó tế. Vậy, tôi thông báo cho anh chị em biết danh sách các ỨNG VIÊN PHÓ TẾ đợt này như sau : 
1. Thầy Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ Lang Minh, giáo hạt Xuân Lộc
2. Thầy Giuse Dương Quang Bình, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ 
Phú Lâm
, giáo hạt Phương Lâm
3. Thầy Giuse Đặng Minh Chí, sinh năm 1979, đang phục vụ tại giáo xứ 
Phước Lý
, giáo hạt Phước Lý
4. Thầy Vinhsơn Nguyễn Thế Cường, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ Tân Hữu, giáo hạt Xuân Lộc
5. Thầy Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng, sinh năm 1979, đang phục vụ tại giáo xứ Bình Sơn, giáo hạt Long Thành
6. Thầy Giuse Trần Lê Vương Đại, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ 
Bắc Hoà
, giáo hạt Phú Thịnh
7. Thầy Phêrô Phạm Hoàng Vũ Đương, sinh năm 1982, đang phục vụ tại Toà Giám mục Xuân Lộc
8. Thầy Phanxicô Nguyễn Duy Hải, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ 
Bùi Chu, giáo hạt Phú Thịnh
9. Thầy Giuse Nguyễn Trường Hải, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ Nghĩa Hiệp, giáo hạt Phước Lý
10. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Đức Hiển, sinh năm 1982, đang phục vụ tại giáo xứ Bình Lộc, giáo hạt Gia Kiệm
11. Thầy Martinô Nguyễn Đình Hoàng, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ Nghĩa Mỹ, giáo hạt Phước Lý
12. Thầy Phêrô Nguyễn Phước Hưng, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ Tân Bắc, giáo hạt Phú Thịnh
13. Thầy Đaminh Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 1979, đang phục vụ tại giáo xứ Phúc Hải, giáo hạt Biên Hòa
14. Thầy Gioan Bosco Mai Xuân Hữu, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ An Lộc, giáo hạt Xuân Lộc
15. Thầy Đaminh Phan Anh Huy, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ 
Thái Hiệp
, giáo hạt Biên Hòa
16. Thầy Tôma Trần Bá Huy, sinh năm 1977, đang phục vụ tại giáo xứ 
Thiết Nham
, giáo hạt Phước Lý
17. Thầy Giuse Phan Thế Khanh, sinh năm 1976, đang phục vụ tại giáo xứ 
Mỹ Hội
, giáo hạt Phước Lý
18. Thầy Phêrô Trần Anh Khôi, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ 
Tân Mai
, giáo hạt Tân Mai
19. Thầy Phêrô Nguyễn Đăng Ký, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ 
Ngọc Lâm
, giáo hạt Phương Lâm
20. Thầy Giuse Đào Minh Lang, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ 
Chính Toà
, giáo hạt Xuân Lộc
21. Thầy Gioan Bosco Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1977, đang phục vụ tại giáo xứ Minh Hòa, giáo hạt An Bình
22. Thầy Vinhsơn Trần Văn Lợi, sinh năm 1977, đang phục vụ tại giáo xứ 
Đại An
, giáo hạt Hòa Thanh
23. Thầy Gioan Vũ Xuân Nghị, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ 
Bùi Thái
, giáo hạt Tân Mai
24. Thầy Giuse Đinh Trọng Nghĩa, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ Thạch Lâm, giáo hạt Phương Lâm
25. Thầy Đaminh Võ Văn Phụng, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ 
Tân Triều
, giáo hạt Biên Hòa
26. Thầy Đaminh Trần Kim Quang, sinh năm 1981, đang phục vụ tại Toà Giám mục
27. Thầy Giuse Phạm Thanh Quang, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ Thiên Ân, giáo hạt Long Thành
28. Thầy Matthêu Nguyễn Đại Tài, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ 
Hà Nội
, giáo hạt Hố Nai
29. Thầy Giuse Nguyễn Duy Tâm, sinh năm 1981, đang phục vụ tại Toà Giám mục,
30. Thầy Tôma Nguyễn Duy Tân, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ 
Thừa Đức
, giáo hạt Xuân Lộc
31. Thầy Gioan Baotixita Vũ Minh Tân, sinh năm 1982, đang phục vụ tại giáo xứ Thái Xuân, giáo hạt Xuân Lộc
32. Thầy Vinhsơn Đỗ Minh Thăng, sinh năm 1979, đang phục vụ tại giáo xứ 
Ninh Phát
, giáo hạt Gia Kiệm
33. Thầy Giuse Mai Văn Thế, sinh năm 1983, đang phục vụ tại Toà Giám mục
34. Thầy Giuse Hà Duy Thi, sinh năm 1983, đang phục vụ tại giáo xứ 
Minh Long
, giáo hạt Long Thành
35. Thầy Phaolô Nguyễn Chí Thọ, sinh năm 1981, đang phục vụ tại Toà Giám mục
36. Thầy Giuse Phạm Quốc Thuần, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ Xuân Triệu, giáo hạt Xuân Lộc
37. Thầy Giuse Đỗ Năng Thức, sinh năm 1974, đang phục vụ tại giáo xứ 
Chính Toà
, giáo hạt Xuân Lộc
38. Thầy Micae Nguyễn Chánh Tín, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ Xuân An, giáo hạt Phú Thịnh
39. Thầy Phêrô Hà Thanh Toàn, sinh năm 1976, đang phục vụ tại giáo xứ 
Thành Tâm
, giáo hạt Long Thành
40. Thầy Antôn Bùi Văn Tới, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ 
Long Thành
, giáo hạt Long Thành
41. Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Trí, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ 
Lộc Hòa
, giáo hạt An Bình
42. Thầy Phêrô Nguyễn Hoàng Trường, sinh năm 1982, đang phục vụ tại giáo xứ thánh Giuse, giáo hạt Tân Mai
43. Thầy Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng, sinh năm 1982, đang phục vụ tại giáo xứ Biên Hòa, giáo hạt Biên Hòa
44. Thầy Phêrô Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1974, đang phục vụ tại giáo xứ 
Hiền Hòa
, giáo hạt Long Thành
45. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1973, đang phục vụ tại giáo xứ Trà Cổ, giáo hạt Phú Thịnh
46. Thầy Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh, sinh năm 1979, đang phục vụ tại giáo xứ Phương Lâm, giáo hạt Phương Lâm

Vì chức Phó tế là chức thánh và phó tế được tuyển chọn giữa mọi người để phục vụ cộng đồng Dân Chúa, nên trước khi chính thức gọi các thầy có tên nêu trên tiến chức, Đức Giám mục Giáo phận cần biết các thầy có ngăn trở gì không. Vậy, xin các Cha thông báo danh sách này tại nhà thờ các giáo xứ, giáo họ và dòng tu trong toàn giáo phận cho mọi người biết trong các Thánh lễ :
- Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua, ngày 25/11/2012
- Chúa nhật thứ I mùa Vọng, ngày 02/12/2012
- Chúa nhật thứ II mùa Vọng, ngày 09/12/2012.

Những ai thấy có vấn đề gì cần thiết liên quan đến việc chịu chức của các Thầy sẽ cho tôi biết bằng cách gửi thư kín, hoặc trực tiếp gặp tôi tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, hạn chót là ngày 17/12/2012. Đây là lần phong chức cho một số phó tế đông nhất từ trước tới nay tại giáo phận. Xin anh chị em hiệp lời cầu nguyện thật nhiều cho các thầy thực sự trở nên những người phục vụ theo mẫu gương của Chúa Kitô.
Nếu không có gì ngăn trở, lễ phong chức Phó tế sẽ được cử hành tại Nhà nguyện Toà Giám mục Xuân Lộc, vào lúc 09g00 ngày thứ Hai, 07/01/2013. 


   Anh chị em thân mến, 
Trong Thư luân lưu ngày 27 tháng 9 vừa qua, tôi đã báo cho anh chị em về Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), tổ chức tại Toà Giám mục Xuân Lộc từ ngày 19 đến 24 tháng 11. Nay Hội nghị đã dời lại và sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2012. Như anh chị em biết, Châu Á hiện nay có hơn 4 tỉ người, chiếm 60% dân số thế giới, nhưng người Công giáo chỉ có 3,12%, chiếm một tỉ lệ rất nhỏ bé. Với những nền văn hoá, tôn giáo lâu đời và phong phú, cùng với sự phát triển của khoa học và xã hội ngày nay, Châu Á đang đặt ra nhiều thách đố cho việc sống đạo và loan báo Tin Mừng của các tín hữu. Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) nhằm giúp các Giáo hội tại Á Châu vượt qua những thách đố chung để cùng nhau thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng một cách hiệu quả nhất. 
  Vì vậy, trong những ngày này, cùng với các Giáo hội tại Á châu, cách riêng với Giáo hội tại Việt Nam, xin anh chị em hiệp lời cầu nguyện cách đặc biệt cho Hội nghị FABC sắp diễn ra tại Toà Giám mục Xuân Lộc, gặt hái được những thành quả tốt đẹp, đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho các Giáo hội và cộng đồng Dân Chúa tại Á châu.   Tôi xin gửi đến anh chị em lời thăm hỏi và chúc lành bình an trong Chúa Kitô. Xin thêm lời cầu nguyện cho tôi, cho Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu và cho các tiến chức của chúng ta. 
Thân mến chào anh chị em.
✞ Đaminh Nguyễn Chu Trinh
Giám mục giáo phận Xuân Lộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp