Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 bổ nhiệm Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu làm Giám mục Phó Giáo phận Bùi Chu


  Vào ngày 24 tháng Mười Hai 2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo : Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã chính thứ bổ nhiệm Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu – Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Bahanna – làm Giám mục phó Giáo phận Bùi Chu.
ĐỨC CHA TÔMA VŨ ĐÌNH HIỆU :
- Sinh ngày 30/10/1954 tại Ninh Mỹ, Nam Ðịnh, Giáo Phận Bùi Chu.
– Gia đình cư ngụ tại Giáo Xứ Thiên Phước, ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai.
– 1966-1967 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô, Phú Nhuận.
– 1967-1969 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô, Phước Lâm.
– 1969-1973 : Tu học tại Ðại Chủng Viện Thánh Phaolô, Xuân Lộc.
– 1973-1977 : Tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Ðà Lạt, Khóa 16.
– 1978-1988 : Phục vụ ở Giáo xứ Thiên Phước (Tân Mai 2).
– 1988-1999 : bí thư của Ðức Cha Nguyễn Minh Nhật.
– 25/01/1999 : Thụ Phong Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc (là nghĩa tử của Cha Giuse Trần Văn Hàm K1, Chính xứ Thiên Phước).
- 2000-2006 : Du học tại Toulouse, Pháp, đậu Cao học Thần học Luân Lý.
– 2006-2009 : Chánh Văn Phòng Tòa Giám Mục Xuân Lộc.
– 25/07/2009 : được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc. Với vinh dự là Giám Mục thứ 101 của hàng Giám Mục Việt Nam và là Giám Mục thứ 14 của Giáo Hoàng Học Viện Piô X.
– Khẩu hiệu Giám mục : “Ngài yêu đến cùng” (Ga 13,1).
Kính Chúc Đức Cha Phó nhiều sức khỏe, và mọi sự bằng an hồn xác và nguyện xin Chúa tuôn đổ hồng ân, để Đức Cha chu toàn sứ vụ mới một cách tốt đẹp.
Trong lịch sử Giáo hội VN, hai địa phận Bùi Chu và Phát diệm là hai giáo phận hùng mạnh và nổi tiếng của miền Bắc sẽ được cai quản bởi hai giám mục trẻ xuất thân từ Xuân Lộc. Đức cha Nguyễn Năng và ĐC Vũ Đình Hiệu

Chúng ta cũng nên biết qua một số biệt từ của Giáo Luật:

Episcopus Auxiliaris/Auxiliarius - Auxiliary Bishop - Giám mục phụ tá: Giám mục được bài sai để phụ giúp cho một giáo phận, hoặc để giúp giám mục chính tòa thi hành hữu hiệu nhiệm vụ mình. Một giáo phận lớn có thể có nhiều giám mục phụ tá. Theo nguyên tắc giáo luật một giám mục được thụ phong phải có một tòa, dù là thực thụ hay trong tiềm năng. Vì thế các giám mục phụ tá thường có một hiệu tòa. Tức là một tòa đã có từ lâu rồi nhưng không tồn tại nữa. 

(Episcopus) Coadjutor - coadjuor bishop - Giám mục phó: Giám mục phó vừa là người giúp và có đồng trách nhiệm để cai quản một giáo phận nào đó. Khi giám mục chính tòa, vì bất cứ lý do gì mà mất đi, giám mục phó tự động lên vai chính đảm trách công việc. Thí dụ trước đây ĐC Nguyễn Minh Nhật là coadjutor thời ĐC Nguyễn V Lãng đang làm chính. Vì mỗi giáo phận chỉ có một vị giám mục chính tòa, các vị khác dù là phó hay phụ tá đều có một hiệu tòa (tòa danh dự trên danh nghĩa)

(theo DD TCV Phaolo Xuan Loc )
Giáo Phận Việt Nam & Các Đức Giám Mục 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp