Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

HUY HIỆU & KHẨU HIỆU Các ĐỨC GIÁM MỤC VIỆT NAM ( Đương Nhiệm )

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
"Người phải lớn lên"Tổng Giám mục - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

"Phục vụ trong Đức Ái"
Giám mục phụ tá - Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh

"Tình thương và sự sống"Giám mục BẮC NINH - Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J.

"Người bảo sao thì cứ làm vậy"Giám mục BÙI CHU - Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, SDB


"Phục Vụ Trong Niềm Vui Và Hy Vọng"
Giám mục HẢI PHÒNG - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

"Xin vâng"Giám mục HƯNG HÓA - Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương

Sự thật trong yêu thương”
Giám mục phu tá - Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất

"Ðến với muôn dân"Giám mục LẠNG SƠN và CAO BẰNG - Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

Giuse NGUYEN NANG - giam muc Phat Diem.jpg
"Hiệp thông - phục vụ"
Giám mục PHÁT DIỆM - Đức Cha Giuse Nguyễn Năng

"Hãy cho tôi các linh hồn"Giám mục THÁI BÌNH - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB

"Xin cho họ nên một"
Giám mục THANH HÓA - Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

"Sự Thật và Tình Yêu"
Giám mục VINH
 - Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP

 TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ
"Cho muôn dân được sống"Tổng Giám mục - Đức Cha Stephano Nguyễn Như Thể

"Như một người phục vụ"
 Giám mục phụ tá - Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

"Hãy bước theo Thần khí"
Giám mục BAN MÊ THUỘT - Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản
 
"Trời mới đất mới"Giám mục ĐÀ NẴNG - Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri

Giám mục KON TUM - Micae Hoàng Đức Oanh.jpg
"Cha chúng con"
Giám mục KON TUM - Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh


"Ngài đã yêu thương họ đến cùng"
Giám mục NHA TRANG - Đức Cha Giuse Võ Đức Minh


"Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy"
Giám mục QUY NHƠN - Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn
Giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi.jpg
“Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” 
Giám mục Phó - Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi


TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN

"Như Thầy yêu thương" 
Tổng giám mục - Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
[DGMKham.jpg]
"Hãy theo Thầy" 
Giám mục phụ tá - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Toma NGUYEN VAN TRAM - giam muc Baria.jpg
"Hiền lành và khiêm nhượng"
 Giám mục BÀ RỊA - Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm


"Ðến với muôn dân" 
Giám mục CẦN THƠ - Đức Cha Stephanus Tri Bửu Thiên


Giám mục ĐÀ LẠT - Trống tòa


"Ðể tất cả nên một" 
Giám mục LONG XUYÊN - Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu

[images.jpeg]
"Chúa là nguồn vui của con"
Giám mục MỸ THO - Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc

"Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi"Giám mục PHAN THIẾT - Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống


"Yêu rồi làm"
Giám mục PHÚ CƯỜNG - Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ

"Hành trình trong đức ái"Giám mục VĨNH LONG - Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân


"Tất cả vì tình yêu Ðức Kitô"

Giám mục XUÂN LỘC - Đức Cha Đôminicô Nguyễn Chu Trinh


"Ngài yêu đến cùng"

Giám mục phụ tá - Đức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp