Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Cha Gioan B. Trần Ngọc Bảo - Chánh Xứ Tiên Khởi Giáo Xứ Thái Thiện.

 Photo : MaryBichloan - nguyenthuong media
   Tương lai Giáo xứ Thái Thiện mới thánh lập đang trông chờ vào sức trẻ của Cha Gioan B. Trần Ngọc Bảo - Cha đón nhận con Dấu mới, Chủ quyền Đất mới... Nhưng với Bà cố. Mẹ trao cho Cha chuỗi Tràng Hạt như là dấu chỉ gắn kết sự Phó thác, Yêu Thương, Cố lên Cha nhé !
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp