Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

THÁNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC DÒNG TÊN VIỆT NAM

THÁNH LỄ DO ĐỨC CHA MICAE HOÀNG ĐỨC OANH, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM
CỬ HÀNH TẠI HỌC VIỆN THÁNH GIUSE - DÒNG TÊN VIỆT NAM


TIẾN CHỨC LINH MỤC
1. Tôma Aquinô Tạ Trung Hải, S.J.
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." (Ga 2, 5)
2. Giuse Chu Thái Hiệp, S.J.
"Này con đây, ..." (Dt 10, 9a)
3. Antôn Nguyễn Thành Nguyên, S.J.
"Tôi có là gì, cùng là nhờ ơn Thiên Chúa." (1Cr 15, 10)
TIẾN CHỨC PHÓ TẾ
1. Đaminh Vũ Duy Cường, S.J.
2. Matthia Nguyễn Kim Đoàn, S.J.
3. Giuse Bùi Quang Minh, S.J.
4. Micae Bùi Hà Ngân, S.J.
5. Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.
6. Vinh Sơn Nguyễn Đức Phương, O.carm. (Dòng Cát Minh)
Movie : Nguyenthuong - Photo : MaryBichloan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp