Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010

CHÂN DUNG Các Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc ( từ 1966 - 2010 ) photo by nguyenthuong.ctxl

Đức Giám Mục Tiên Khởi ( 1966 -1974 )
GIUSE LÊ VĂN ẤN
Đức Giám Mục ĐAMINH NGUYỄN VĂN LÃNG ( 1974 - 1988 )
Đức Giám Mục PHAOLÔ MARIA NGUYỄN MINH NHẬT ( 1988 - 2004 )
Đức Giám Mục TÔMA NGUYỄN VĂN TRÂM ( GM. BRVT )
Nguyên Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc
Đức Giám Mục ĐAMINH NGUYỄN CHU TRINH
Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc
Đức Giám Mục Phụ Tá THOMAS VŨ ĐÌNH HIỆU
                                                                            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp