Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

TRUYỀN CHỨC LINH MỤC XUÂN LỘC 2014

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC Sắp Có 25 TÂN LINH MỤC
( Theo Chia Sẻ Thông Tin Hằng Tuần Giáo Xứ Chính Tòa )
Tòa Giám Mục Xuân Lộc thông báo ( Thứ sáu, ngày 30.05.2014 ) Đức Giám Mục Giáo Phận sẽ phong chức linh mục cho 25 thầy phó tế tại nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc. Sau đây là danh sách các thầy tiến chức :
Giáo Xứ Chính Tòa Xuân Lộc
Tòa Giám Mục Xuân Lộc
Tòa Giám Mục Xuân Lộc
Giáo Xứ  Lai Ổn
Giáo Xứ  Tân Mai
Giáo Xứ  Bình Lâm
Tòa Giám Mục Xuân Lộc
Giáo Xứ  Kim Thượng
Giáo Xứ  Hà Nội
Giáo Xứ  Bình Lộc
Giáo Xứ  Phương Lâm
Giáo Xứ  Bùi Chu
Giáo Xứ  Ninh Phát
Giáo Xứ  Xuân Đức
Giáo Xứ  Suối Nho
Giáo Xứ  Minh Hòa
Giáo Xứ  Phú Lâm
Giáo Xứ  An Bình
Tòa Giám Mục Xuân Lộc
Giáo Xứ  Đồng Tâm
Giáo Xứ  Tân Bình
Giáo Xứ  Trà Cổ
Giáo Xứ  Thái Lạc
Tòa Giám Mục Xuân Lộc
( Theo Thông Tin Hằng Tuần Giáo Xứ Chính Tòa )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp