Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

NỮ TU Và QUÝ CHỨC BHG CHÚC XUÂN QUÝ ĐỨC CHA

   HỌP MẶT MỪNG XUÂN Và CHÚC TUỔI MỚI ĐỨC GIÁM MỤC
CN 15-01, Đại diện cho 1691 nữ tu của 40 hội dòng và tu hội nữ( Cả tu hội đời ) đang làm việc trong giáo phận về hội trường ĐCV Xuân Lộc chúc mừng tuổi mới hai Đức Cha 

 - Đại diên BHG của 259 giáo xứ. giáo họ biệt lập trong giáo phận cũng về tòa Giám mục họp mặt đầu năm mới và chúc xuân Nhâm Thìn hai Đức Giám Mục Giáo Phận .

Vincente Nguyễn Viết Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp