Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

TĨNH TÂM HẰNG NĂM , LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Xuân Lộc năm 2012, từ ngày 02/01 đến 05/01/2012 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc đã kết thúc tốt đẹp. Có 310 cha về tham dự tuần tĩnh tâm này. Đây là tuần tĩnh tâm mục vụ được tổ chức hàng năm cho linh mục toàn giáo phận, khác với tuần tĩnh tâm thiêng liêng hay linh thao tổ chức theo nhóm, dòng tu, hay theo lứa tuổi hoặc theo công tác tông đồ. Dịp này, dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, các vị chủ chăn đã khiêm tốn nhìn lại một giáo phận có 887.232 giáo hữu, chiếm khoảng 30% dân số tỉnh Đồng Nai. Bao gồm 237giáo xứ, và 22 giáo họ biệt lập, có 341 linh mục triều và 114 linh mục dòng.
   Khi cùng cầu nguyện và chia sẻ những ưu tư tông đồ, các Ngài đã nhìn lại năm đầu thực hiện chương trình ngũ niên ( 2011 - 2015 ) chuẩn bị mừng 50 năm thành lập giáo phận Xuân Lộc (2015) với chủ đề : Gia đình và Giáo xứ, cộng đoàn Lời Chúa. Và cùng kết hợp chương trình mục vụ của giáo phận : Gia đình và Giáo xứ, cộng đoàn phụng tự với chương trình mục vụ của Giáo Hội Việt Nam, để cho giáo phận chúng ta chủ đề mục vụ năm 2012 là : " Gia đình và Giáo xứ sống mầu nhiệm Giáo hội và tinh thần phụng tự"
   Tòa giám mục cũng có những chỉ dẫn cho năm mục vụ này. Hy vọng, trong năm 2012 sẽ có những tài liệu khác do TGM biên soạn hay các thư mục vụ của ĐGM Giáo Phận, và cả những kháo huấn luyện bồi dưỡng cho BHG hay Tông Đồ giáo dân các giới. Hy vọng những dịp này sẽ giúp mọi người cảm nhận sâu xa về mầu nhiệm Giáo Hội và tinh thần phụng tự.
       

Vincente Nguyễn Viết Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp