Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng Trưởng Bộ giáo lý đức tin

Đức Thánh Cha và Đức TGM Mueller
VATICAN. Hôm 2-7-2012, ĐTC đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của ĐHY William Joseph Levada, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin kiêm chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei (Giáo Hội của Thiên Chúa).
   Đồng thời ngài bổ nhiệm người kế vị là Đức Cha Gerhard Ludwig Mueller, cho đến nay là GM giáo phận Regensburg bên Đức. Cùng với việc bổ nhiệm này, Đức Cha Mueller được thăng TGM, đồng thời cũng là Chủ tịch của 3 Ủy ban Ecclesia Dei, Kinh Thánh và Thần Học quốc tế.
   ĐHY Levada người Mỹ, năm nay 76 tuổi (15-6-1936), nguyên là TGM giáo phận Portland, Oregon, rồi làm TGM San Francisco, trước khi được Đức tân Giáo Hoàng Benedicto 16 bổ nhiệm kế vị ngài trong chức vụ Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin hồi tháng 5 năm 2005. 10 tháng sau đó, Đức TGM Levada được thăng Hồng Y.
   Đức TGM Mueller năm nay 65 tuổi (31-12-1947), nguyên là giáo sư tín lý và lịch sử tín lý tại Đại học Ludwig Maximilians ở Munich từ năm 1986, trước khi được ĐTC Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm làm GM giáo phận Regensburg năm 2000 là nơi ĐTC Biển Đức 16 từng làm khoa trưởng thần học trước khi được bổ nhiệm làm TGM Munich. Đức Cha Gerhard Ludwig Mueller là tác giả của hơn 400 ấn phẩm khoa học, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn ”Tín lý Công Giáo. Nghiên cứu và thực hành Thần Học” (Katholische Dogmatik. Fuer Studium und Praxis der Theologie”. Ngài từng là thành viên Ủy ban thần học quốc tế và thành viên Bộ giáo lý đức tin.
thần học quốc tế và thành viên Bộ giáo lý đức tin.
G. Trần Đức Anh OP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp