Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIUSE Tại Nhà Thờ CHÍNH TÒA XUÂN LỘC

Photo : Mary BichLoan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp