Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

45 CHỦNG SINH XUÂN LỘC CHUẨN BỊ PHONG CHỨC LINH MỤC 2013

Danh sách 45 thầy Phó tế thuộc giáo phận Xuân Lộc, như sau :  
 1. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Đức Hiển, sinh năm 1982, đang phục vụ tại giáo xứ Bình Lộc, giáo hạt Gia Kiệm
 2. Thầy Martinô Nguyễn Đình Hoàng, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ Nghĩa Mỹ, giáo hạt Phước Lý
 3. Thầy Phêrô Nguyễn Phước Hưng, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ Tân Bắc, giáo hạt Phú Thịnh
 4. Thầy Đaminh Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 1979, đang phục vụ tại giáo xứ Phúc Hải, giáo hạt Biên Hòa
 5. Thầy Gioan Bosco Mai Xuân Hữu, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ An Lộc, giáo hạt Xuân Lộc
 6. Thầy Đaminh Phan Anh Huy, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ Thái Hiệp, giáo hạt Biên Hòa
 7. Thầy Tôma Trần Bá Huy, sinh năm 1977, đang phục vụ tại giáo xứ Thiết Nham, giáo hạt Phước Lý
 8. Thầy Giuse Phan Thế Khanh, sinh năm 1976, đang phục vụ tại giáo xứ Mỹ Hội, giáo hạt Phước Lý
 9. Thầy Phêrô Trần Anh Khôi, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ Tân Mai, giáo hạt Tân Mai
 10. Thầy Phêrô Nguyễn Đăng Ký, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ Ngọc Lâm, giáo hạt Phương Lâm
 11. Thầy Giuse Đào Minh Lang, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ Chính Toà, giáo hạt Xuân Lộc
 12. Thầy Gioan Bosco Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1977, đang phục vụ tại giáo xứ Minh Hòa, giáo hạt An Bình
 13. Thầy Vinhsơn Trần Văn Lợi, sinh năm 1977, đang phục vụ tại giáo xứ Đại An, giáo hạt Hòa Thanh
 14. Thầy Gioan Vũ Xuân Nghị, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ Bùi Thái, giáo hạt Tân Mai
 15. Thầy Giuse Đinh Trọng Nghĩa, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ Thạch Lâm, giáo hạt Phương Lâm
 16. Thầy Đaminh Võ Văn Phụng, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ Tân Triều, giáo hạt Biên Hòa
 17. Thầy Đaminh Trần Kim Quang, sinh năm 1981, đang phục vụ tại Toà Giám mục
 18. Thầy Giuse Phạm Thanh Quang, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ Thiên Ân, giáo hạt Long Thành
 19. Thầy Matthêu Nguyễn Đại Tài, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Hố Nai
 20. Thầy Giuse Nguyễn Duy Tâm, sinh năm 1981, đang phục vụ tại Toà Giám mục
 21. Thầy Tôma Nguyễn Duy Tân, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ Thừa Đức, giáo hạt Xuân Lộc
 22. Thầy Gioan Baotixita Vũ Minh Tân, sinh năm 1982, đang phục vụ tại giáo xứ Thái Xuân, giáo hạt Xuân Lộc
 23. Thầy Vinhsơn Đỗ Minh Thăng, sinh năm 1979, đang phục vụ tại giáo xứ Ninh Phát, giáo hạt Gia Kiệm
 24. Thầy Giuse Mai Văn Thế, sinh năm 1983, đang phục vụ tại Toà Giám mục
 25. Thầy Giuse Hà Duy Thi, sinh năm 1983, đang phục vụ tại giáo xứ Minh Long, giáo hạt Long Thành
 26. Thầy Phaolô Nguyễn Chí Thọ, sinh năm 1981, đang phục vụ tại Toà Giám mục
 27. Thầy Giuse Phạm Quốc Thuần, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ Xuân Triệu, giáo hạt Xuân Lộc
 28. Thầy Micae Nguyễn Chánh Tín, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ Xuân An, giáo hạt Phú Thịnh
 29. Thầy Phêrô Hà Thanh Toàn, sinh năm 1976, đang phục vụ tại giáo xứ Thành Tâm, giáo hạt Long Thành
 30. Thầy Antôn Bùi Văn Tới, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ Long Thành, giáo hạt Long Thành
 31. Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Trí, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ Lộc Hòa, giáo hạt An Bình
 32. Thầy Phêrô Nguyễn Hoàng Trường, sinh năm 1982, đang phục vụ tại giáo xứ Thánh Giuse, giáo hạt Tân Mai
 33. Thầy Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng, sinh năm 1982, đang phục vụ tại giáo xứ Biên Hòa, giáo hạt Biên Hòa
 34. Thầy Phêrô Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1974, đang phục vụ tại giáo xứ Hiền Hòa, giáo hạt Long Thành
 35. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1973, đang phục vụ tại giáo xứ Trà Cổ, giáo hạt Phú Thịnh
 36. Thầy Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh, sinh năm 1979, đang phục vụ tại giáo xứ Phương Lâm, giáo hạt Phương Lâm
 37. Thầy Đaminh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1978, đang phục vụ tại giáo xứ Lang Minh, giáo hạt Xuân Lộc
 38. Thầy Giuse Dương Quang Bình, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ 
  Phú Lâm, giáo hạt Phương Lâm
 39. Thầy Giuse Đặng Minh Chí, sinh năm 1979, đang phục vụ tại giáo xứ 
  Phước Lý, giáo hạt Phước Lý
 40. Thầy Vinhsơn Nguyễn Thế Cường, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ Tân Hữu, giáo hạt Xuân Lộc
 41. Thầy Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng, sinh năm 1979, đang phục vụ tại giáo xứ Bình Sơn, giáo hạt Long Thành
 42. Thầy Giuse Trần Lê Vương Đại, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ 
  Bắc Hoà, giáo hạt Phú Thịnh
 43. Thầy Phêrô Phạm Hoàng Vũ Đương, sinh năm 1982, đang phục vụ tại Toà Giám mục Xuân Lộc
 44. Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Duy Hải, sinh năm 1981, đang phục vụ tại giáo xứ Bùi Chu, giáo hạt Phú Thịnh
 45. Thầy Giuse Nguyễn Trường Hải, sinh năm 1980, đang phục vụ tại giáo xứ Nghĩa Hiệp, giáo hạt Phước Lý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp