Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

HỒNG ÂN KHẤN DÒNG Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục 2011


                   HỒNG ÂN KHẤN DÒNG Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục 2011

WGPXL - Buổi Sáng Ngày 07.06.2011 Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục Xuân Lộc dâng Thánh lễ tạ ơn cho 18 Khấn sinh .

TIÊN KHẤN :
1 - Maria Nguyễn Thị Ngọc Hoa
2 - M.Anna Nguyễn Thụy Thùy Trang
3 - Maria Trịnh Thị Nhung
4 - Maria Nguyễn Thị Hồng Phúc
5 - M. Têrêsa Hoàng Thị Như Ý
6 - Maria Phạm Thị Trà My
7 - Maria Nguyễn Thị Thúy
8 - M. Tê rê sa Nguyễn Thị Lý
VĨNH KHẤN :
1 - Maria Nguyễn Thị Thiên Lý
2 - Maria Đỗ Thị Lệ
3 - Maria Bùi Thị Thanh Trà
4 - M. Anna Nguyễn Thúy Ái
5 - M. Anna Trần Thị Xuân Thư
6 - M. Têrêsa Lâm Ngọc Vy
7 - M. Têrêsa Đoàn Vương Hồng Yến
8 - M. Anna Phạm Thị Kim Hoa
9 - M. Têrêsa Nguyễn Thị Thi
10- Maria Ngô Thị Thanh
Đến tham dự Thánh lễ tạ ơn có Quý Ông bà cố , Thân nhân của các nữ tu khấn dòng - Quý Khách trong và ngoài giáo phận xuân lộc . Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh Giám mục Giáo Phận Xuân Lộc chủ sự Thánh lễ cùng với Đức Ông Giuse và Gần 100 Linh Mục giáo phận Xuân lộc và Bà rịa. Xin Thiên Chúa đỗ tràn đầy hồng ân xuống trên các Khấn sinh .

photo: nguyenthuong Media
 

     

LƯỢT SỬ DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU LINH MỤC


Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục có nguồn gốc từ Tu Hội Nazareth. Cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến phụ trách giáo xứ Cẩm Mỹ từ năm 1956. Ngài nhận thấy cánh đồng truyền giáo bao la còn thiếu nhiều thợ gặt nhiệt thành, nên muốn thành lập một Tu Hội để giáo dục các trẻ em nghèo theo tinh thần Phúc Âm.
DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU LINH MỤC
Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục có nguồn gốc từ Tu Hội Nazareth.
I. LỊCH SỬ HỘI DÒNG: Được chia làm 2 giai đoạn
Giai đoạn 1: Tu Hội Nazareth (1966-1984)
Giai đoạn 2: Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục (1984 đến nay)
1. Tu Hội Nazareth
Vào những năm đầu của thập niên 60, Cẩm Mỹ là nơi sinh sống của nhiều người nghèo và một số dân tộc ít người. Hầu hết dân chúng chưa được nghe loan báo Tin Mừng.
Cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến phụ trách giáo xứ Cẩm Mỹ từ năm 1956. Ngài nhận thấy cánh đồng truyền giáo bao la còn thiếu nhiều thợ gặt nhiệt thành, nên muốn thành lập một Tu Hội để giáo dục các trẻ em nghèo theo tinh thần Phúc Âm.
Theo đơn xin của Cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến ngày 04-4-1963, Đức Cha Giuse Lê Văn Ấn, Giám Mục tiên khởi giáo phận Xuân Lộc, đã Ban Phép Thành Lập Tu Hội Nazareth ngày 08-9-1966.
2. Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
Từ khi chấp chánh giáo phận Xuân Lộc vào ngày 14-9-1974, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng luôn ưu tư và đồng cảm với đoàn chiên, đặc biệt với các linh mục và chủng sinh trong những môi trường phục vụ của giáo phận. Ngài luôn thao thức có được nhiều linh mục thánh thiện như lòng Chúa ước mong, để cộng tác với ngài trong việc chăn dắt đoàn chiên giáo phận. Ngài ước ao thành lập một hội dòng với mục đích chính là cầu nguyện cho các linh mục. Đây cũng là ý nguyện của Cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến ngay từ  buổi khai sinh Tu Hội Nazareth.
Nhờ tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần, ý nguyện của cha Giuse Maria Phạm Quang Tuyến cùng với ý hướng của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã trở thành hiện thực. Được phép Tòa Thánh, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đã Ban Quyết Định Thành Lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục ngày 27-8-1984.

II. TIỂU SỬ 2 ĐẤNG SÁNG LẬP
1. Cha Giuse PHẠM QUANG TUYẾN, Sáng lập Tu Hội Nazareth, tiền thân Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
12.01.1917 : Chào đời tại Bùi Chu.
06.12.1945 : Thụ phong Linh Mục.
04. 4. 1963 : Sáng lập Tu Hội Nazareth, tiền thân Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
1963-1971  : Linh Hướng Tiên Khởi Tu Hội Nazareth.
21.11.1998 : Về Nhà Cha tại Giáo xứ Ngũ Phúc.
23.11.1998 : An nghỉ tại Đất Thánh Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục.
Châm ngôn sống: “Xin Chúa in 5 Dấu Thánh Chúa vào tâm hồn con”
2. Đức Cha Đaminh NGUYỄN VĂN LÃNG, sáng lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục
14-11-1921: Chào đời tại Bắc Ninh.
21- 5-1951 :  Thụ phong Linh Mục tại Hà Nội.
11- 8-1974 :  Tấn phong Giám Mục tại Sài Gòn.
14- 9-1974 :  Chấp chánh giáo phận Xuân Lộc.
27-8-1984 :  Ban Quyết Định Thành Lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục.
22-02-1988:  Về Nhà Cha tại Hố Nai.
26-02-1988:  An nghỉ tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc
Khẩu hiệu Giám Mục: “Con trông cậy Chúa”
III. ĐẶC SỦNG HỘI DÒNG
Đặc sủng của Dòng là cộng tác vào việc thánh hóa và tông đồ của các linh mục.
- Chị em cộng tác vào việc thánh hóa của các linh mục bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh, phục vụ, đặc biệt trong giờ Chầu Thánh Thể hằng ngày, để xin Chúa thánh hóa các linh mục. “Chính sự thánh thiện của linh mục giúp các ngài rất nhiều trong việc chu toàn thừa tác vụ của mình một cách hữu hiệu”  (PO 12).
- Chị em cộng tác vào sứ vụ tông đồ của các linh mục bằng việc “loan báo cho mọi người Phúc Âm của Thiên Chúa” (PO 4); “săn sóc những người nghèo khổ… tận tâm hướng dẫn các thanh thiếu niên… ân cần chăm sóc những người yếu đau và hấp hối” (PO 6); “đặc biệt quan tâm đến tất cả những người chưa nhận biết Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế” (PO 9).
IV. LINH ĐẠO HỘI DÒNG
Chị em sống tự hiến theo gương Chúa Giêsu Linh Mục: “Con xin hiến thánh chính mình con cho họ, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến” (Ga 17,19).
V. SỨ MẠNG CỦA HỘI DÒNG
Chị em cộng tác vào sứ vụ tông đồ của các linh mục qua 4 phương thức hoạt động: mục vụ giáo xứ, giáo dục văn hóa, chăm sóc bệnh nhân và bác ái xã hội.
VI. BỔN MẠNG HỘI DÒNG:
Thứ Năm Tuần Thánh, ngày Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục thừa tác.
VII. ĐỊA CHỈ: Trụ sở chính của Dòng : 
200 ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3,
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Đt: 061 6278 609
VIII. TỔNG PHỤ TRÁCH ĐƯƠNG NHIỆM:

Nt M. Lucia Nguyễn Thị Bích Ngọc
IX. CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

1. Mục vụ giáo xứ:2. Giáo dục văn hóa:3. Chăm sóc bệnh nhân:4. Bác ái xã hội:

X.SỐ CỘNG ĐOÀN: 14 cộng đoàn, thuộc 8 giáo phận (Xuân Lộc, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa,

Phan Thiết, Phú Cường, Đà Lạt, Long Xuyên và Orange County)
- Tại Việt Nam: 13 cộng đoàn
- Tại California, Hoa Kỳ (trực thuộc Việt Nam): 1 cộng đoàn
XI. NHÂN SỰ: - Tổng số (Tính từ tập sinh) : 185


Thỉnh sinh:  60 Tập sinh: 08Khấn tạm:   34

Khấn trọn: 143

XII. ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP:
- Có ý hướng ngay lành.
- Sức khỏe bình thường.
- Tốt nghiệp cấp III phổ thông, tuổi từ 18 đến 22.
- Tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, Cao Đẳng hoặc Đại Học, tuổi từ 23 đến 25.
XIII. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC VỀ ƠN GỌI
Tu Viện THÁNH MẪU
96 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.3844 9177 – 08.3995 3297
XIV. KHẢ NĂNG CỘNG TÁC VỀ CHUYÊN MÔN CỦA HỘI DÒNG
TRONG CÔNG VIỆC PHỤC VỤ CHUNG :
* Huấn luyện giáo lý viên.* Hướng dẫn lớp ca trưởng.
* Phụ giảng 2 bộ môn tại lớp Thần học liên dòng:
- Thân xác và giới tính. Suy tư thần học và định hướng mục vụ. -  Phương pháp làm Tiểu luận.

nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp