Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

DANH SÁCH LINH MỤC (Gốc Hải Phòng) PHỤC VỤ Tại GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


DANH SÁCH QUÝ CHA GỐC HẢI PHÒNG
Hiện đang làm việc tại Giáo Phận Xuân Lộc

            Lưu ý: Cha Đa-minh Trần Xuân Thảo, chính xứ Hà Nội, 
            là LM Đại diện các Linh mục gốc Hải Phòng tại Giáo phận Xuân Lộc.
STT
QUÝ DANH
TUỔI
GIÁO XỨ HIỆN NAY
1
Giuse Đăng Văn Quy (S.S.S)
86
Cựu Viên – Kiến An
2
Giuse Maria Trần Văn Bình
84
Nhà Hưu Chí Hoà – TP. HCM
3
Micae Phạm Bá Tước
76
Gia Cốc – Hố Nai
4
Giuse Nguyễn Trung Hưng
70
Đức Long - Gia Kiệm
5
Đaminh Trần Xuân Thảo
69
Hà Nội - Hố Nai
6
Giuse Phạm Ngọc Hoan
69
Đền Vicente- Hố Nai
7
Laurenxô Hứa Văn Mỹ
69
Tây Hải – Hố Nai
8
Laurenxô Phạm Thanh Xuân
68
Đức Long – Gia Kiệm
9
Phaolô Nguyễn Văn Nhân
67
Đại Điền – Phước Lý
10
Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Tuệ
52
Toà Giám Mục Xuân Lộc
11
GioanKim Nguyễn Bá Tước
67
Thái Hiệp – Biên Hoà
12
Gioan Baotixita Nguyễn Văn Bình
62
Phú Sơn – Phú Thịnh
13
Phêrô Vương Văn Tuyên
61
Văn Hải – Long Thành
14
Vicente Nguyễn Văn Tuyền
58
Xuân Trà – Hố Nai
15
Đaminh Bùi Văn An
56
Bắc Hải – Hố Nai
16
Giuse Phạm Đình Thước
54
Quảng Xuân – Xuân Lộc
17
Laurenxô Đỗ Nam Trấn
51
Thánh Giuse – Tân Mai
18
Micae Phạm Tiến Thành (S.S.S)
51
Hải Dương
19
Giuse Trần Phú Sơn
51
Kẻ Sặt – Hố Nai
20
Phêrô Nguyễn Văn Đức
49
Thừa Đức – Xuân Lộc
21
Giuse Đinh Văn Thành
39
Định Quán – Túc Trưng
22
Đaminh Vũ Hùng Cường
47
Ngũ Phúc – Hoà Thanh
23
Antôn Nguyễn Minh Thuấn (SSS)
51
Hải Dương
24
Giuse Ngô Quốc Thạnh
44
Lăng Minh – Xuân Lộc
25
Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Trí
48
Thạch An – Phú Thịnh
26
Giuse Phạm Hoàng Thịnh (S.S.S)
44
Hải Dương
27
Giuse Nguyễn Văn Hoá
44
Hiển Linh – Gia Kiệm
28
Giuse Nguyễn Tiến Thịnh
42
Nghĩa Sơn – Biên Hoà
29
Giuse Vũ Văn Trường
40
Lợi Hà – Gia Kiệm
30
Phêrô Nguyễn Khắc Giữa
39
Đông Vinh – Hoà Thanh
31
Giuse Nguyễn Minh Sơn
39
Phú Thiện – Túc Trưng
32
Giuse Phạm Quốc Tuấn
37
Bắc Thần – Phước Lý
33
Đaminh Hà Văn Chương
37
Suối Cả – Xuân Lộc
34
Giuse Nguyễn Tâm Chí
(Nghĩa tử Cha Phêrô Giản)
36
Đồng Hiệp – Phương Lâm
35
Giuse Nguyễn Đức Thắng
36
Dốc Mơ – Gia Kiệm
36
Martinô Phạm Phú Thứ
36
Phú Lâm – Phương Lâm
37
Giuse Nguyễn Hưng (C.S)
Láng Xen – Long Xuyên
38
Phaolô Phạm Minh Quang
Cái Sắn – Cần Thơ
39
Giuse Nguyễn Trần Vĩnh Linh
(Nghĩa tử Cha Phêrô Giản)
Biên Hoà
40
Phanxicô Hoàng Văn Hương
Phúc Nhạc – Gia Kiệm
41
Phêrô Nguyễn Quang Toàn
TP. Hồ Chí Minh
 QUÝ CHA GỐC HẢI PHÒNG THUỘC GP XUÂN LỘC
            ĐANG DU HỌC NƯỚC NGOÀI
1. Đaminh Nguyễn Tuấn Anh
Hà Nội
Du học tại Pháp
2. Herôminô Nguyễn Đình Công
Ba Đông
Du học tại Italia
3. Cao Văn Minh
Tu viện Nguyễn Duy Khang   (Tp. HCM)
Du học tại Phi
4. Micae Nguyễn Hữu Thu
Gia Cốc
Du học tại Italia
5. Giuse Nguyễn Quốc Việt
Bắc Hải
Du học tại Pháp
 TGM. Hải Phòng

Vincente Nguyễn Viết Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp