Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

THÁNH LỄ NHẬN CHỨC GIÁM MỤC PHÓ BÙI CHU

Phim Nhận Chức Giám Mục Phó Thomas Vũ Đình Hiệu
tại Tòa Giám Mục Bùi Chu
Toàn Cảnh Thánh Lễ Nhận Chức Giám Mục Phó Bùi Chu, của Đức Cha Thomas
Trống đàn cùng khởi xướng
Quý thầy Đại chủng viện Đức Mẹ vô nhiễm
Ca đoàn Đền thánh Kiên lao
Đức Cha Thomas và Đức Cha Giuse
Đức TGM Nguyễn Văn Nhơn
Đức Cha Giuse ngõ lời cùng quý Đức cha , quý cha, giáo dân
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh Giảng lễ
Cha chính Giusse Nguyễn Đức Giang - Đại diện các Linh mục, Tu sĩ Nam nữ
Bà con giáo dân Giáo phận, Chúc mừng Đức Cha Thomas
 HĐMV Chúc mừng Quý Đức Cha
Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu cám ơn cuối Lễ
Phim Tấn Phong Giám Mục Thomas Vũ Đình Hiệu
tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc
(W.PhuNhai)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp