Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Tân giám mục Phụ tá giáo phận Xuân Lộc 
Chân Dung Tân Giám Mục Phụ Tá Giuse Đinh Đức Đạo (Giáo Phận Xuân Lộc) 
 Hôm nay, 28-02-2013, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm
 Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo,hiện là Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse giáo phận Xuân Lộc,   làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiaufala.
Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo sinh ngày 2 tháng Ba 1945 tại Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu.
Học Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu (1961-1964)Đại chủng viện Sài Gòn (1964-1965)và Đại họcgiáo hoàng Roma (1965-1971).
Thụ phong linh mục ngày 27 tháng Ba 1971trong Tổng giáo phận Sài Gòn.
Sau khi chịu chức linh mụcngài giữ các trách vụ:
1971-1976: Du học Roma và tốt nghiệp tiến sĩ thần học luân lý tại Đại học Alfonsianum ngụ tại Đại học giáo hoàngThánh Phêrô;
1976-2007: Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M.);
1980-2009: Giáo sư tại Phân khoa Truyền giáo - Đại học giáo hoàng Urbanovà Viện Giáo lý  Linh đạo Truyền giáo;
1981-2007: Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI;
1982-1983: Dọn Tiến sĩ Truyền giáo Đại học giáo hoàng Gregoriana ngụ tại Đại học giáo hoàng Urbano;
1987-1993: Thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) thuộc Bộ Giáo sĩ;
1992-2001: Thành viên Tổ chức Nostra Aetate thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn;
1995-2000: Thành viên Ủy ban Mục vụ Năm Thánh 2000;
1999-2005: Giám đốc Văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoạitại Bộ Truyền giáo;
2001-2012:  vấn Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn;
Từ năm 2010: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

Đây là bổ nhiệm giám mục cuối cùng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trước khi ngài từ nhiệm sứ vụ giáo hoàng.
(Nguồn: press.catholica.va)


Il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare della diocesi di Xuân Lôc (Viêt Nam) il Rev.do Mons. Joseph Dinh Duc Dao, finora Rettore del Seminario Maggiore della medesima diocesi, assegnandogli la sede titolare vescovile di Gadiaufala.
 Rev.do Mons. Joseph Dinh Duc Dao
Il Rev.do Mons. Joseph Dinh Duc Dao è nato il 2 marzo 1945 a Thuc Hoa, diocesi di Bùi Chu. Ha studiato nel Seminario minore San Francisco Saverio di Bùi Chu (1961-1964), nel Seminario maggiore di Saigon (1964-1965), e poi ha completato la formazione sacerdotale presso il Pontificio Collegio Urbano, a Roma (1965-1971).
È stato ordinato sacerdote il 27 marzo 1971, incardinato nell’arcidiocesi di Saigon.
Dopo l’ordinazione sacerdotale ha ricoperto i seguenti incarichi: 1971-1976: Studi a Roma, per il Dottorato in Teologia Morale presso l’Alfonsianum, risiedendo presso il Pontificio Collegio S. Pietro; 1976-2007: Vice Direttore e poi Direttore del C.I.A.M.; 1980-2009: Professore alla Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Missiologia e Istituto di Catechesi e Spiritualità Missionaria; 1981-2007: Direttore spirituale del Foyer Paolo VI; 1982-1983: Studi per il Dottorato in Missiologia presso la Pontificia Università Gregoriana, risiedendo presso il Pontificio Collegio Urbano; 1987-1993: Membro del Consiglio Internazionale per la Catechesi (COINCAT) della Congregazione per il Clero; 1992-2001: Membro della Fondazione "Nostra Aetate" del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso; 1995-2000: Membro della Commissione Pastorale del Grande Giubileo dell’Anno Santo 2000; 1999-2005: Direttore dell’Ufficio di Coordinamento dell’Apostolato per i Vietnamiti della Diaspora, presso la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli; 2001-2012: Consultore del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso.
Dal 2010 è Rettore del Seminario Maggiore di Xuân Lôc.
[00346-01.01]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp