Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

ĐỨC GIÁM MỤC Phụ Tá Thomas Vũ Đình Hiệu Ban Bí Tích Thêm Sức tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc


Sáng Chúa nhật 31 Tháng 07 năm 2011. Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu , Kinh lý mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho 163 em tại nhà thờ chính tòa Xuân lộc.

  
nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp