Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

Toàn Cảnh TẠ ƠN TÂN LINH MỤC - Giáo Phận Bà Rịa

Thánh lễ Tạ ơn Tân Linh mục Giusse Nguyễn Ngọc Nguyên ( Nghĩa Tử Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu ) tại Giáo xứ Hải Sơn ( Giáo Phận Bà Rịa ) và Giáo xứ Xuân Mỹ ( Giáo Phận Xuân Lộc )
Giáo xứ Hải Sơn ( Giáo Phận Bà Rịa )
Giáo xứ Xuân Mỹ ( Giáo Phận Xuân Lộc )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp