Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Bổ nhiệm mới tại cơ quan truyền thông của Toà Thánh

WHĐ (24-01-2012) – Hôm thứ Ba 22-1, Toà Thánh đã công bố một số thay đổi nhân sự trong các Văn phòng Truyền thông của Vatican. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Linh mục Edoardo Viganò làm Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican, thay thế Cha Federico Lombardi; và ông Angelo Scelzo làm Phó Giám đốc Văn phòng Báo chí Toà Thánh.

Lm. Edoardo Viganò
Cha Federico Lombardi vẫn giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican và Giám đốc Đài Phát thanh Vatican.

Cha Viganò là giảng viên tại Đại học Giáo hoàng Latêranô và là một chuyên gia về điện ảnh.

Tiến sĩ Angelo Scelzo hiện là Phụ tá Thư ký Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội từ năm 2000. Vốn là cựu phóng viên, ông Scelzo sẽ làm việc cùng với Phó Giám đốc Văn phòng Báo chí Toà Thánh là Cha Ciro Benedettini. Ông sẽ điều hành việc xét duyệt các tài liệu nghe-nhìn, mà trước đây thuộc thẩm quyền của Hội đồng Toà Thánh.
Linh mục Edoardo Viganò Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatiacan
Linh mục Federico Lombardi Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican
Giám đốc Đài Phát thanh Vatican
(Vatican Radio, 22-01-2013)
Minh Đức


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp