Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

TÂN LINH MỤC Năm 2011 - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC sắp có 22 TÂN LINH MỤC
TGMXL - Vào Ngày 28-06-2011 tới đây, Đức Giám Mục Sẽ Phong Chức Linh Mục cho 22 Thầy Phó Tế sau :

1 -Thầy Gioan B. Trần Ngọc Bảo - Phục vụ tại TGM Xuân Lộc - Hạt Xuân Lộc

2 -Thầy Đaminh Đỗ Thanh Chương - PV tại Giáo Xứ Hà Nội - Hạt Hố Nai

3 -Thầy Gioan Trần Hoàng Giang - PV tại Giáo Xứ Thái Lạc - Hạt Long Thành

4 -Thầy Giuse Nguyễn Văn Hảo - PV tại Giáo Xứ Liên Kim Sơn - Hạt Long Thành

5 -Thầy Bênađô Tô Ngọc Hân - PV tại Giáo Xứ Thiên Ân - Hạt Long Thành

6 -Thầy Martinô Trần Quốc Hậu - PV tại Giáo Xứ Thiết Nham - Hạt Phước Lý

7 -Thầy Giêrônimô Ngyễn Quang Hòa - Pv tại Giáo Xứ Xuân Sơn - Hạt Túc Trưng

8 -Thầy Đaminh Vũ Văn Hoài - PV tại Giáo Xứ Chính Tòa - Hạt Xuân Lộc

9 -Thầy Gioan B. Hoàng Thanh Hoàn - PV tại Giáo Xứ Suối Cả - Hạt Xuân Lộc

10-Thầy Philipphê Phạm Anh Hoàng - PV tại Giáo Xứ Túc Trưng - Hạt Túc Trưng

11-Thầy Phêrô Phạm Anh Hoàng - PV tại Giáo Xứ Tân Bắc - Hạt Phú Thịnh

12-Thầy Martinô Nguyễn Quốc Bảo Huân - PV tại Giáo Xứ Đình Quán - Hạt Túc Trưng

13-Thầy Giuse Bùi Quang Huy - PV tại TGM Xuân Lộc - Hạt Xuân Lộc

14-Thầy Gioan B. Phan Trịnh Long - PV tại Thạc Lâm - Hạt Phương Lâm

15-Thầy Giuse Ngô Quang Nghĩa - PV tại TGM Xuân Lộc - Hạt Xuân Lộc

16-Thầy Laurensô Trần Thế Phước - PV tại Giáo Xứ Đồng Tâm - Hạt Xuân Lộc

17-Thầy Đaminh Đỗ Đình Quát - PV tại Giáo Xứ Lang Minh - Hạt Xuân Lộc

18-Thầy Đaminh Phạm Văn Tám - PV tại TGM Xuân Lộc - Hạt Xuân Lộc

19-Thầy Anrê Phạm Linh Tiên - PV tại Giáo Xứ Phương Lâm - Hạt Phương Lâm

20-Thầy Đaminh Nguyễn Khắc Tuyên - PV tại Giáo Xứ Ngọc Lâm - Hạt Phương Lâm

21-Thầy Phaolô Nguyên Thiên Tú - PV tại Giáo Xứ HIền Hòa - Hạt Long Thành

22-Thầy Giuse Lê Trần Đình Vũ - PV tai Giáo Xứ Thọ Lâm - Hạt Phương Lâm

( Ảnh : Nguyễn Thương )nguyenthuong.ctxl@gmail.com

2 nhận xét:

  1. Just what exactly Is the Samsung Ln46c630 Lcd television An Impressive Tv To acquire

    my web-site; eurocasino

    Trả lờiXóa

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp