PHÁT TRỰC TUYẾN Giáo phận Xuân Lộc đón tiếp ĐHY Fernando Filoni tại quảng trường TGM Xuân Lộc

PHÁT TRỰC TUYẾN  Giáo phận Xuân Lộc đón tiếp ĐHY Fernando Filoni tại quảng trường TGM Xuân Lộc
Đức Hồng Y Fernando Filoni Thăm GIÁO PHẬN XUÂN LỘC - Trực Tuyến

Thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2011

TÂN LINH MỤC Năm 2011 - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC sắp có 22 TÂN LINH MỤC
TGMXL - Vào Ngày 28-06-2011 tới đây, Đức Giám Mục Sẽ Phong Chức Linh Mục cho 22 Thầy Phó Tế sau :

1 -Thầy Gioan B. Trần Ngọc Bảo - Phục vụ tại TGM Xuân Lộc - Hạt Xuân Lộc

2 -Thầy Đaminh Đỗ Thanh Chương - PV tại Giáo Xứ Hà Nội - Hạt Hố Nai

3 -Thầy Gioan Trần Hoàng Giang - PV tại Giáo Xứ Thái Lạc - Hạt Long Thành

4 -Thầy Giuse Nguyễn Văn Hảo - PV tại Giáo Xứ Liên Kim Sơn - Hạt Long Thành

5 -Thầy Bênađô Tô Ngọc Hân - PV tại Giáo Xứ Thiên Ân - Hạt Long Thành

6 -Thầy Martinô Trần Quốc Hậu - PV tại Giáo Xứ Thiết Nham - Hạt Phước Lý

7 -Thầy Giêrônimô Ngyễn Quang Hòa - Pv tại Giáo Xứ Xuân Sơn - Hạt Túc Trưng

8 -Thầy Đaminh Vũ Văn Hoài - PV tại Giáo Xứ Chính Tòa - Hạt Xuân Lộc

9 -Thầy Gioan B. Hoàng Thanh Hoàn - PV tại Giáo Xứ Suối Cả - Hạt Xuân Lộc

10-Thầy Philipphê Phạm Anh Hoàng - PV tại Giáo Xứ Túc Trưng - Hạt Túc Trưng

11-Thầy Phêrô Phạm Anh Hoàng - PV tại Giáo Xứ Tân Bắc - Hạt Phú Thịnh

12-Thầy Martinô Nguyễn Quốc Bảo Huân - PV tại Giáo Xứ Đình Quán - Hạt Túc Trưng

13-Thầy Giuse Bùi Quang Huy - PV tại TGM Xuân Lộc - Hạt Xuân Lộc

14-Thầy Gioan B. Phan Trịnh Long - PV tại Thạc Lâm - Hạt Phương Lâm

15-Thầy Giuse Ngô Quang Nghĩa - PV tại TGM Xuân Lộc - Hạt Xuân Lộc

16-Thầy Laurensô Trần Thế Phước - PV tại Giáo Xứ Đồng Tâm - Hạt Xuân Lộc

17-Thầy Đaminh Đỗ Đình Quát - PV tại Giáo Xứ Lang Minh - Hạt Xuân Lộc

18-Thầy Đaminh Phạm Văn Tám - PV tại TGM Xuân Lộc - Hạt Xuân Lộc

19-Thầy Anrê Phạm Linh Tiên - PV tại Giáo Xứ Phương Lâm - Hạt Phương Lâm

20-Thầy Đaminh Nguyễn Khắc Tuyên - PV tại Giáo Xứ Ngọc Lâm - Hạt Phương Lâm

21-Thầy Phaolô Nguyên Thiên Tú - PV tại Giáo Xứ HIền Hòa - Hạt Long Thành

22-Thầy Giuse Lê Trần Đình Vũ - PV tai Giáo Xứ Thọ Lâm - Hạt Phương Lâm

( Ảnh : Nguyễn Thương )nguyenthuong.ctxl@gmail.com

2 nhận xét:

  1. Just what exactly Is the Samsung Ln46c630 Lcd television An Impressive Tv To acquire

    my web-site; eurocasino

    Trả lờiXóa

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp

Movies Playlist ( Nguyenthuong Media)

List Media Xuanloc Cội Nguồn! Tấn Phong Giám Mục Thomas ! Tạ Ơn Hồng Ân !