Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

DANH SÁCH TÂN PHÓ TẾ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2011

CTV- Vào này 11.11.2011 ĐGM Giáo phận sẽ phong chức Phó tế cho 18 chủng sinh đang thực tập mục vụ trong Giáo phận. và Ngài đã báo tin vui này cho mọi người trong toàn giáo phận, để những ai thấy có việc gì cần thiết liên quan đến việc chịu chức của các thày, cần phải cho Tòa giám mục biết, Lễ phong chức dự kiến cử hành tại nhà nguyện ĐCV thánh Giuse Xuân Lộc, vào lúc 09h00" thứ Sáu ngày 11.11.2011 xin cầu nguyên cho các thầy trong bước đường mục vụ sắp tới.
01 - Thầy Phêrô NGUYỄN XUÂN HUY - Phục vụ tại Giáo xứ Chính Tòa , hạt Xuân Lộc
02 - Thầy Giuse NGUYỄN THANH BÌNH - Phục vụ tại Tòa Giám Mục  hạt Xuân Lộc
03 - Thầy Giuse PHẠM THANH BÌNH - Phục vụ tại Giáo xứ Xuân Triệu , hạt Xuân Lộc
04 - Thầy Cosma HOÀNG VĂN DŨNGPhục vụ tại Tòa Giám Mục , hạt Xuân Lộc
05 - Thầy Vinhsơn DƯƠNG VĂN ĐỨC - Phục vụ tại Giáo xứ Bình Sơn , hạt Long Thành
06 - Thầy Đaminh NGUYỄN NGỌC ĐỨC - Phục vụ tại Giáo xứ Thạch Lâm , hạt Phương Lâm
07 - Thầy Phaolô ĐINH CHÍ HIỀNPhục vụ tại Tòa Giám Mục , hạt Xuân Lộc
08 - Thầy Giuse NGUYỄN VINH HẠNH - Phục vụ tại Giáo xứ Bùi Chu , hạt Phú Thịnh
09 - Thầy Giuse NGUYỄN CHÍ HÙNG - Phục vụ tại Giáo xứ Phúc Hải , hạt Biên Hòa
10 - Thầy Đaminh ĐẶNG CÔNG KHANH - Phục vụ tại Giáo xứ Phú Lâm , hạt Phương Lâm
11 - Thầy Giuse ĐINH ĐẠI LONG - Phục vụ tại Giáo xứ Hà Nội , hạt Hố Nai
12 - Thầy Phêrô TRẦN VĂN MINH - Phục vụ tại Giáo xứ Bạch Lâm , hạt Gia Kiệm
13 - Thầy Giuse NGUYÊN PHONG PHÚ - Phục vụ tại Giáo xứ Ninh Phát , hạt Gia Kiêm
14 - Thầy Giuse LÊ XUÂN QUỐC - Phục vụ tại Giáo xứ Túc Trưng , hạt Túc Trưng
15 - Thầy Đaminh ĐOÀN GIANG SƠNPhục vụ tại Tòa Giám Mục , hạt Xuân Lộc
16 - Thầy Giuse MAI PHƯỚC THẮNG - Phục vụ tại Giáo xứ Liên Kim Sơn , hạt Long Thành
17 - Thầy Giuse HOÀNG QUANG THỊNHPhục vụ tại Tòa Giám Mục , hạt Xuân Lộc
18 - Thầy Đaminh LÊ THANH TRƯỞNG - Phục vụ tại Giáo xứ Lộc Hòa , hạt An Bình
Photo : nguyenthuong media
Vincente Nguyễn Viết Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp