Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

PHONG CHỨC LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT 2012


CÁC THẦY TIẾN CHỨC LINH MỤC
ngày 18.10.2011 tại giáo phận Đà Lạt

Ngày 18 thánh 10 năm 2011, Đức Cha Antôn VŨ HUY CHƯƠNG - Giám mục Giáo Phận Đà Lạt sẽ phong chức Linh Mục cho 19 thầy thuộc các Giáo xứ trong Giáo Phận Đà lạt và 2 Thầy thuộc Giáo phận Vinh - Long xuyên . Thánh lễ Truyền chức cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt.
Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Đà Lạt
01 - Gioan K’Brel -  Sinh năm 1973 - Thuộc Giáo Xứ Lán Tranh - Giáo Hạt Đức Trọng - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Tam Bố
02 - Giuse Phạm Sơn Lâm    -  Sinh năm 1978 - Thuộc Giáo Xứ T.Tâm (Lộc Tiến) - Giáo Hạt Bảo Lộc - Sẽ Phục Vụ Tại Đại Chủng Viện Xuân Lộc
03 - Giuse Lê Minh Long   -    Sinh năm 1974  - Thuộc Giáo Xứ Mađagui - Giáo Hạt Bảo Lộc - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Tân Thanh
04 - Phaolô Nguyễn Thanh Sơn  -  Sinh năm 1974 - Thuộc Giáo Xứ Thanh Xá - Giáo Hạt Bảo Lộc - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ An Hòa
05 - Giuse Vũ Thái Sơn  -  Sinh năm 1981 - Thuộc Giáo Xứ Tân Rai - Giáo Hạt Bảo Lộc - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Lạc Viên
06 - Anrê Phạm Việt Sơn  -  Sinh năm 1975 - Thuộc Giáo Xứ Hòa Phát - Giáo Hạt Bảo Lộc - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Chánh tòa Đà Lạt
07 - Giuse Nguyễn Minh Tuyên  -  Sinh năm 1968 - Thuộc Giáo Xứ Phúc Lộc - Giáo Hạt Bảo Lộc - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Thánh Tâm (LP)
08 - Đa Minh Trần Quang Vinh  -  Sinh năm 1976 - Thuộc Giáo Xứ Phú Hiệp - Giáo Hạt Di Linh - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Đà Tông
09 - Phêrô Phạm Minh Đức -  Sinh năm 1975 - Thuộc Giáo Xứ T.Tâm (Lộc Phát) - Giáo Hạt Bảo Lộc - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Bảo Lộc
10 - Giuse Trịnh Bùi Anh Dũng -  Sinh năm 1975 - Thuộc Giáo Xứ Tân Bùi - Giáo Hạt Bảo Lộc - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Di Linh
11 - Giuse Nguyễn Minh Hoàng -  Sinh năm 1973 - Thuộc Giáo Xứ Tân Hà - Giáo Hạt Bảo Lộc - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Hòa Phát
12 - Giuse Đinh Minh Hoàng -  Sinh năm 1975 - Thuộc Giáo Xứ An Hòa - Giáo Hạt Đức Trọng - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Phúc Lộc
13 - Aug. Trần Mạnh Khương -  Sinh năm 1973 - Thuộc Giáo Xứ Tân Hà Giáo Hạt Bảo Lộc - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Thánh Mẫu (LP)
14 - Đa Minh Nguyễn Hoàng Lam -  Sinh năm 1975 - Thuộc Giáo Xứ Chính tòa Giáo Hạt Đà Lạt - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Thanh Bình
15 - Giuse Nguyễn Đình Thắng -  Sinh năm 1974 - Thuộc Giáo Xứ Di Linh Giáo Hạt Di Linh - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Tân Rai
16 - Phanx.M.Nguyễn Văn Thịnh -  Sinh năm 1976 - Thuộc Giáo Xứ Tân Hóa Giáo Hạt Bảo Lộc - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Hòa Ninh
17 - G.B. Đỗ Hùng Tiến -  Sinh năm 1977 - Thuộc Giáo Xứ Tân Phú Giáo Hạt Di Linh - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Tùng Nghĩa
18 - Phanxicô  Hoàng Đức Tiến -  Sinh năm 1970 - Thuộc Giáo Xứ T.Tâm (Lộc Phát) Giáo Hạt Bảo Lộc - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Đà Tẻh
19 - Phanx.Xaviê Brốih, ICM -  Sinh năm 1966 - Thuộc Giáo Xứ Tân Phú Giáo Hạt Di Linh - Sẽ Phục Vụ : Phó xứ Tân Phú
20 - Phêrô Nguyễn Hữu Sáng , CM -  Sinh năm 1970 - Giáo phận Vinh
21 - Lôrensô Trần Nam Sách, CM -  Sinh năm 1975 - Giáo phận Long Xuyên


Vincente Nguyễn Viết Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp