Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

TANG LỄ CHA GIOAKIM (Nguyên Chánh Xứ Cẩm Tân)


  Linh mục Gioakim Vũ Kim Đương
( Nguyên Chánh Xứ Cẩm Tân )
Cha Cố Gioakim VŨ KIM ĐƯƠNG( Nguyên Chánh Xứ Cẩm Tân ) 
Sinh năm 1928, tại Phú An, Nam Định, Giáo Phận Bùi Chu
Tu học tại dòng Lasan, Nam Định
Tu học tại Đại chủng viện Quần Phương, Giáo phận Bùi Chu
Chịu chức Linh mục ngày 01.09.1956 - tại Sài Gòn
Giáo sư Trung học Thánh Tâm, Hố Nai, Biên Hòa
Chánh xứ Giáo Xứ QuãngTín, Giáo Phận Ban Mê Thuộc : 1958-1959
Chánh xứ Đồn điền Ông Quế ( nay là GIáo Xứ Xuân Quế) :1961-1966
Chánh xứ giáo xứ Cẩm Tân : 1966 - 2007
Hưu dưỡng tại Giáo xứ Cẩm tân : 2007-2011
Về Nhà Chúa: Lúc 14h40 ngày 18. 10. 2011, tại bệnh viện Điện Biên Phủ - Sài Gòn.
Lúc 2h30' Ngày 19. 10. 2011, Nghi thức tẩm liệm và Thánh lễ đồng tế do Đức ông Vinhsơn Tổng đại diện chủ sự tại Thánh đường Giáo xứ Cẩm tâm với sự hiện diện của Linh mục đoàn xuân lộc và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Thánh lễ An táng cha Gioankim sẽ được cử hành sáng thứ bảy , ngày 22. 10. 2011 .
An Táng tại Giáo Xứ Cẩm Tân - Giáo Phận Xuân Lộc

   
Vincente Nguyễn Viết Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp