Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

HỒNG Y CỬ TRI CỬ HÀNH THÁNH LỄ

   Ngày thứ Ba 12 tháng Ba, sau thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, lúc 15g45 chiều các Hồng Y sẽ rời nhà trọ thánh thánh Mátta để tới dinh Tông Tòa. Lúc 16g30 các vị sẽ đi rước từ nhà nguyện Paolina đến nhà nguyện Sistina. Tại đây, lúc 16g45, có nghi thức tuyên thệ, vị trưởng nghi sẽ tuyên bố “Extra omnes!” Tất cả những người không phải HY cử tri phải ra ngoài! và sẽ bắt đầu bỏ phiếu lần đầu tiên bầu Giáo Hoàng.
   Chúng ta có thể biết được kết quả vào lúc 7 giờ tối theo giờ Rôma. Ở Sàigòn lúc ấy là 1 giờ sáng ngày thứ Tư. Ở Perth là 2 giờ sáng. Ở Sydney và Melbourne là 5 giờ sáng ngày thứ Tư. Và ở Los Angeles là 11 giờ trưa thứ Ba.
Nếu chưa bầu được Giáo Hoàng, trong những ngày kế tiếp mỗi ngày sẽ có 4 lần bỏ phiếu và chúng ta có thể biết kết quả vào 4 thời điểm tuỳ theo múi gời của dịa phương như sau:
- Tại Rôma: Vòng thứ nhất: từ 10h30 đến 11h sáng; vòng thứ hai lúc giữa trưa; vòng thứ ba từ 17h30 đến 18h; và vòng thứ Tư lúc 19h.
- Tại Sàigòn: Vòng thứ nhất: từ 16h30 đến 17h; vòng thứ hai lúc 18h; vòng thứ ba từ 23h30 đến 24h; và vòng thứ Tư lúc 1h sáng.
- Tại Perth: Vòng thứ nhất: từ 17h30 đến 18h; vòng thứ hai lúc 19h; vòng thứ ba từ 0h30 đến 1h sáng; và vòng thứ Tư lúc 2h sáng.
- Tại Sydney và Melbourne: Vòng thứ nhất: từ 20h30 đến 21h; vòng thứ hai lúc 22h; vòng thứ ba từ 3h30 đến 4h sáng; và vòng thứ Tư lúc 5h sáng.
-Tại Los Angeles: Vòng thứ nhất: từ 2h30 đến 3h sáng; vòng thứ hai lúc 4h sáng; vòng thứ ba từ 9h30 đến 10h; và vòng thứ Tư lúc 11h.
Mật viện trong sắc màu Sistine

   Hôm nay, 12-3-2013, 115 hồng y bước vào Mật tuyển viện để chọn ra người kế vị thánh Phêrô. Cuộc bầu chọn của các ngài diễn ra trong Nhà nguyện Sistine, dưới các bức bích hoạ của Michelangelo (Tạo ra Ađam, Ngày Chung Thẩm…). Khung cảnh bầu Giáo hoàng ấy đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II vẽ lại trong thi phẩm “Tranh bộ ba Roma: Những suy tư” [Roman Triptych: Meditations], do Nhà Xuất bản Vatican phát hành vào tháng 3-2003.
   Sau đây, xin giới thiệu đoạn “Lời kết” trong bức thứ hai của thi phẩm này.
Ngay nơi đây, dưới chân bản giao hưởng sắc màu kỳ diệu của Sistine,
các Hồng y đang tụ họp -
đó là một cộng đoàn lãnh trách nhiệm về di sản của chìa khóa Nước Trời.

Các ngài đến ngay nơi này.
Và một lần nữa, các ngài đắm chìm trong cái nhìn của Michelangelo.
“Trong Ngài, chúng ta sống, chúng ta cử động và hiện hữu”.

Ngài là ai?
Đây, bàn tay sáng tạo của Cụ Già Toàn Năng,
chìa ra cho Ađam...
Thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã dựng nên...
Ngài thấu suốt mọi sự...

Thế rồi bản giao hưởng sắc màu của Sistine sẽ vang lên Lời Chúa:
Tu es Petrus (Con là đá) - lời mà Simon, con ông Giona, đã từng nghe.
“Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước Trời”.

Những người được uỷ thác chăm sóc di sản chìa khoá Nước Trời
quy tụ về đây, để được đắm chìm
trong bản giao hưởng sắc màu của Sistine,
bởi cái nhìn mà Michelangelo đã để lại cho chúng ta.

Điều ấy xảy ra vào tháng 8, rồi vào tháng 10,
trong một năm đáng nhớ có đến hai Mật tuyển viện,
và rồi sẽ lại diễn ra, lúc cần thiết,
sau khi tôi chết.

Khi ấy bức hoạ của Michelangelo hẳn sẽ ngỏ lời với các ngài.
“Mật viện”: mối quan tâm chung về di sản chìa khoá Nước Trời.
Nơi đây, các ngài thấy mình ở giữa Khởi đầu và Kết thúc,
giữa Ngày Sáng tạo và Ngày Chung thẩm...
Người ta chỉ được chết một lần, rồi sau đó là phán xét!

Ánh sáng và sự thông tỏ cuối cùng
Thông tỏ các sự kiện
Thông tỏ của lương tâm
Điều cần thiết là trong khi họp mật viện, các ngài học được nơi Michelangelo:
đừng quên rằng: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius
(Mọi sự đều trần trụi và mở toang trước con mắt của Chúa).
Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, xin chỉ vào người ấy!
Chúa sẽ chỉ ra người ấy...
Gioan Phaolô II, Giáo hoàng
“Lời kết”, Roman Triptych, 2003


Minh Hoà chuyển dịch
Nguồn: WHĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp