Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

HUY HIỆU của Đức Tân Giám mục Vinh-sơn Nguyễn văn Long

Huy hiệu đầy ý nghĩa của Đức Tân Giám mục Vinh-sơn Nguyễn văn Long
Coat of Arms of Bishop Vincent Nguyễn Văn Long, OFM Conv 
Huy hiệu của Đức Giám mục Vinh-sơn Nguyễn văn Long, OFM Conv
Giám mục hiệu tòa Thala ở Tunisia và Giám mục phụ tá Melbourne, Australia

Huy hiệu Phanxicô tượng trưng cho dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu với linh đạo hướng tới sự khó nghèo, Chúa Kitô chịu khổ nạn và bị đóng đinh; sao phương Nam tượng trưng cho nước Úc và mỏ neo tượng trưng cho Chúa Kitô là nơi trú ẩn của chúng ta trong cơn thử thách và cũng là cuộc hành trình đức tin thâm sâu của chúng ta. 
Huy hiệu được thiết kế bởi cha Guy Selvester và ông Richard d'Apice và được minh họa bởi cha Guy Selvester và ông Sandy Turnbull. 

Ghi chú của người dịch: Khẩu hiệu "DUC IN ALTUM" tiếng La-tinh nghĩa là "Hãy ra khơi!" (Lc 5:4)

Hoàng Nguyễn, Melbourne


nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp