Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm Thánh Lễ Tạ Ơn và nghi thức Khấn Dòng 2012

ö
Phêrô Nguyễn Quang Ngọc

1 nhận xét:

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp