Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Biên bản HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN Kỳ I / 2011 Hội đồng Giám mục Việt Nam (25 – 29/4/2011)


nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp