Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

NGHI THỨC TẨM LIỆM ĐỨC CỐ GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘC

http://i938.photobucket.com/albums/ad226/PeterLuong111/Forum/icons/Peace.gif?t=1294837221
Nghi thức tẩm liệm Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức tại Tu đoàn Bác Ái Cao Thái, Sài gòn


Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục GP. Ban Mê Thuột chủ sự thánh lễ

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục GP. Ban Mê Thuột chủ sự thánh lễ

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục GP. Ban Mê Thuột chủ sự thánh lễ

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục GP. Ban Mê Thuột chủ sự thánh lễ

Nghi thức tẩn liệm Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Nguyên Giám mục GP. Ban Mê Thuột

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục GP. Ban Mê Thuột chủ sự nghi thức tẩn liệm
Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
 Giám mục GP. Ban Mê Thuột chủ sự nghi thức tẩn liệm

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục GP. Ban Mê Thuột chủ sự nghi thức tẩn liệm


Nghi thức tẩn liệm Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Nguyên Giám mục GP. Ban Mê Thuột

Nghi thức tẩn liệm Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Nguyên Giám mục GP. Ban Mê Thuột

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục GP. Ban Mê Thuột chủ sự nghi thức tẩn liệm

Nghi thức tẩn liệm Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Nguyên Giám mục GP. Ban Mê Thuột

Nghi thức tẩn liệm Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Nguyên Giám mục GP. Ban Mê Thuộtnguyenthuong.ctxl@gmail.com                      


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp