Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

HÀN QUỐC: DỨT PHÉP THÔNG CÔNG VỚI “THỊ NHÂN” JULIA YOUN26-5-2011. (Romereports.com) – Tòa thánh đồng ý với việc cảnh cáo nghiêm khắc mà TGM Nam Hàn đã áp dụng đối với một người tự xưng là “thị nhân” (visionary).
Giáo hội Công giáo đã cảnh cáo Julia Youn vài lần rồi. Nhưng theo TGM Hyginus Kim Hee-jung, các lời cảnh cáo đó đều bị làm ngơ.  Youn và những người theo bà nay phải đối mặt với vạ dứt phép thông công (penalty of excommunication) của Giáo hội.
Youn tuyên bố là bà đã vài lần thị kiến phép lạ từ năm 1985, kể cả nước mắt máu chảy từ tượng Đức Mẹ ở tại nhà bà. Tổng giáo phận đã ra 3 chỉ thị (directives) từ chối việc này, nhưng một số người Công giáo vẫn theo lời bà và tin rằng bà được liên kết với Thiên Chúa.
Đã vài lần TGM Kim Hee-jung nói rằng lời tuyên bố của bà Youn là vô căn cứ (unfounded), ngài nhấn mạnh rằng bà và những người theo bà “xa rời đức tin Kitô thực sự”.
Nhưng một số người theo bà đã không tuân theo Tòa thánh. Họ cho rằng Tòa thánh nên “ủng hộ họ và sớm chấp nhận việc này”.
TGM Kim clearly nghi ngờ những người này, ngài nói: “Tòa thánh sẽ không bao giờ thay đổi ý kiến về người tự xưng là thị nhân này”.
Trầm Thiên Thu
Nguồn: Chuyển ngữ từ RomeReports.com

nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp