Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

TÂN GIÁM MỤC NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN TẠI ÚC: ĐỨC CHA VINH SƠN NGUYỄN VĂN LONG  
   Linh mục Vincent Nguyễn Văn Long
        Dòng Phan Sinh, được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá 
Tổng Giáo phận Melbourne (Úc)


VATICAN - Hôm 20-5-2011, ĐTC Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm một Linh mục Việt Nam đầu tiên, Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Tổng Cố vấn dòng Phanxicô Viện Tu, làm Giám mục hiệu toà Tala tại Úc, Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne.
Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long năm nay 50 tuổi, sinh ngày 3-12-1961 tại Gia Kiệm, Đồng Nai. Ngài rời Việt Nam ngày 11-8-1980, Di Cư đến tại Úc ngày 2-12-1981, và gia nhập dòng Phanxicô Viện Tu năm 1983. Thầy khấn đơn ngày 8-12-1984 và khấn trọng ngày 14-1-1989. Thầy Long đậu cử nhân thần học (STB) tại Thần học viện ở Melbourne và thụ phong linh mục ngày 30-12 cùng năm 1989.
Sau đó, Cha Vinh Sơn Long làm phó xứ tại Springvale (1990-1992) rồi sang Rôma du học từ năm 1992, đậu Cao học Thần học (STL) Tu đức và Kitô học năm 1994 tại Học viện Seraphicum của dòng Phanxicô Viện Tu. Trở về Úc, Cha Vinh Sơn Long được bổ làm Giám đốc các thỉnh sinh của dòng tại Úc (1994-1998). Ngoài ra, cha làm Đại diện Bề trên miền trong 10 năm trời (Custodial Vicar, 1995-2005), đồng thời cũng đảm nhận các công tác mục vụ như cha sở ở Kellyville thuộc Giáo phận Parramatta (1999-2002); Cha sở ở Springvale thuộc Tổng Giáo phận Melbourne (2002-2008), Bề trên Giám tỉnh và thành phần ban lãnh đạo quốc tế (International Leadership Team OFM Conv.) từ năm 2005 đến 2008.
Từ ngày 22-4-2008, Cha Nguyễn Văn Long là Tổng Cố vấn của dòng đặc trách vùng châu Á Thái Bình Dương (FAAMC).
Theo Niên giám 2011 của Toà Thánh, Tổng Giáo phận Melbourne hiện do Đức TGM Denis James Hart, 70 tuổi, coi sóc, và có 1.085.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 3.844.000 dân cư, với 229 giáo xứ, 3 GM phụ tá, 561 linh mục triều và dòng, 1.232 nữ tu. (SD 20-5-2011)
TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁM MỤC VINCENT NGUYỄN VĂN LONG, OFM.
· Sinh ngày 3.12.1961 tại Đồng Nai, Việt Nam.
· 1981: Di cư sang úc Đại Lợi.
· 1983: Gia nhập Dòng Phanxico.
· 1988: Cử Nhân Thần Học tại Melbourne College of Divinity.
· 1990-1992: Linh Mục Phụ Tá Giáo Xứ Springvale.
· 1992-1994: Du học về Tu Đức và Kito Học tại Học Viện Seraphicum Roma.
· 1994-1998: Giám Đốc Thịnh Sinh tại Úc Đại Lợi.
· 1999-2002: Chính Xứ tại Giáo Xứ Kellyville, Tiểu Bang NSW Giáo Phận Parramatta.
· 2002-2008: Chính Xứ tại Giáo Xứ Springvale.
· 1995-2005: Tổng Thủ Quyền (Custodial Vicar) Dòng Phanxicô Úc.
· 2005-2008: Giám Tỉnh Dòng Phanxico.
· 2005-2008: Chủ Tịch Hội Dòng Phanxico tại Châu Á - Úc Đại Lợi.
· Chịu Chức Linh Mục ngày 3 tháng 12 năm 1989.
· 2008 tới nay: Thành Viên Tổng Quyền Quốc Tế của Dòng Thánh Phanxico OFM, cư ngụ tại Nhà Tổng Quyền Roma.
Như vậy, Đức tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là người Việt Nam thứ tư ở hải ngoại được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục. Ba vị trước ngài gồm:
– Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, hiệu tòa Rusticiana, được bổ nhiệm Tổng Giám mục ngày 25-11-2002, hiện là sứ thần Tòa Thánh tại Costa Rica.
– Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương, hiệu tòa Cebarades, được bổ nhiệm Giám mục ngày 25-04-2003, hiện là Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange – California (Hoa Kỳ).
– Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, hiệu tòa Ammaedara, được bổ nhiệm Giám mục ngày 06-11-2009, hiện là Giám mục Phụ tá Giáo phận Toronto (Canada).
Thông tin của trang web TGP Melbourne cho biết, đây là giáo phận lớn nhất tại Úc, với 1.349.828 tín hữu, đạt tỉ lệ 28% so với dân số 4.932.423 người của Melbourne.
Hiện TGP có 219 giáo xứ với 326 linh mục. Ngoài ra còn có  261 linh mục dòng, 179 nam tu sĩ và 1.232 nữ tu.
Đức Tổng Giám mục đương nhiệm của Melbourne là Đức cha Denis James Hart. Đức tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là vị phụ tá thứ tư của ngài.

G. Trần Đức Anh OP

nguyenthuong.ctxl@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Google+ Badge

Hotline : 01212 90 4000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp